10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย!

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ
ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร?

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น “not”, “no”, “never”, “none”, ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค

ตัวอย่างใหม่:

 • My brother does not play football. (พี่ชายของฉันไม่เล่นฟุตบอล)
 • Emma is not interested in watching movies. (เอ็มม่าไม่สนใจดูหนัง)
 • We will never ignore your requests. (เราจะไม่มีวันไม่สนใจคำขอของคุณ)

II. โครงสร้างของประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ (Negative Sentences)

1. โครงสร้างของประโยคปฏิเสธใน 12 ช่วงเวลาของภาษาอังกฤษ

Tense ทั้ง 12 โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง
Present simple กริยาปกติ: S + do/does + not + V-inf + (O)

Do not = don’t

Does not = doesn’t <br> กริยา to be: S + am/ is/ are + not + (O)

Is not = isn’t

Are not = aren’t

Jane doesn’t drink coffee. (เจนไม่ดื่มกาแฟ)

He isn’t a teacher. (เขาไม่ใช่ครู)

Present continuous tense S + am/ is/ are + not + V-ing + (O) They are not watching TV now. (พวกเขาไม่ได้ดูทีวีตอนนี้)
Present perfect tense S + have/has + not + V3 + (O)

have not = haven’t

has not = hasn’t

Sarah hasn’t seen this movie yet. (ซาร่ายังไม่เคยดูหนังเรื่องนี้)
Present perfect continuous tense S + have/ has + not + been + V-ing + (O) Jack hasn’t been working here long. (แจ็คทำงานที่นี่ยังไม่นาน)
Past simple tense กริยาปกติ: S + did not + V-inf + (O)

Did not = didn’t

กริยา to be: S + was/ were + not + (O)

Was not = wasn’t

Were not = weren’t

I didn’t go to the party. (ฉันไม่ได้ไปงานปาร์ตี้)

She was not happy about the news. (เธอไม่มีความสุขกับข่าวนี้)

Past continuous tense S + was/were + not + V-ing + (O) Tom was not sleeping when you called. (ทอมไม่ได้นอนตอนที่คุณโทรมา)
Past perfect tense S + had not + V3 + (O)

Had not = hadn’t

Laura hadn’t completed the assignment before the deadline. (ลอร่าไม่ได้ทำการบ้านเสร็จก่อนกำหนด)
Past perfect continuous tense S + had not + been + V-ing + (O) He hadn’t been living in Bangkok before he moved here. (เขาไม่ได้อยู่ในกรุงเทพก่อนที่จะย้ายมาที่นี่)
Simple future tense S + will not + V-inf + (O) I will not buy that car. (ฉันจะไม่ซื้อรถคันนั้น)
Future continuous tense S + will not + be + V-ing + (O) Tomorrow at this time, she will not be using the computer. (พรุ่งนี้เวลานี้ เธอจะไม่ใช้คอมพิวเตอร์)
Future perfect tense S + will not + have + V3 + (O) By next year, we will not have moved yet. (ถึงปีหน้า เราจะยังไม่ได้ย้าย)
Future perfect continuous tense S + will not + have + been + V-ing + (O) In five years, they will not have been living here for a decade. (ในอีกห้าปี พวกเขาจะยังไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ครบทศวรรษ)

2. โครงสร้างของประโยคปฏิเสธที่ใช้กับกริยาช่วย

มาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคเชิงลบภาษาอังกฤษที่มีคำกริยาช่วยพร้อมตัวอย่างประกอบ!

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษกับกริยาช่วย:

S + modal verbs + not + V-inf (+ O)

กริยาช่วย ตัวอย่าง
ความสามารถ (Ability to do something) can/ could/ be able to Susan cannot come to the phone right now as she is in a meeting. (Susan ไม่สามารถมาตอบโทรศัพท์ได้ตอนนี้เพราะเธอกำลังประชุมอยู่)
คำแนะนำ (Advice) must/ should/ ought to/ could Lisa should not ignore her symptoms and visit a doctor. (Lisa ไม่ควรมองข้ามอาการของเธอและควรไปพบแพทย์)
ความจำเป็นและความต้องการ (Obligation and Necessity) must/ have to/ need You must not enter this area; it’s under construction. (คุณไม่ควรเข้าไปในบริเวณนี้; มันกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)
ความเป็นไปได้และความไม่แน่นอน (Certainty and possibility) will/ would/ may/ might/ can/ could He may not attend the meeting due to personal reasons. (เขาอาจไม่เข้าร่วมการประชุมเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว)

3. โครงสร้างของประโยคปฏิเสธด้วย “Any, anybody, anyone, anything, anywhere”

ในประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ เราไม่ใช้ “not” ร่วมกับ “some, someone, somebody, something, somewhere” แต่จะใช้ “any, anyone, anybody, anything, anywhere” แทน ตัวอย่างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ:

 • There aren’t some seats left. ➞ ❌
 • There aren’t any seats left. Unfortunately you’ll have to stand. (ไม่มีที่นั่งเหลืออยู่เลย น่าเสียดายคุณต้องยืน) ➞ ✅

หลังจากกริยาที่มีความหมายเชิงปฏิเสธเช่น “decline/refuse”, เราจะใช้ “anything” แทน “something”

ตัวอย่าง: Tom refused to give me any details about the plan. (ทอมปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับแผนการนี้)

โครงสร้างของประโยคปฏิเสธด้วย
โครงสร้างของประโยคปฏิเสธด้วย

4. โครงสร้างของประโยคปฏิเสธด้วย “no, not, never, none, nobody”

เมื่อต้องการบอกว่าบางสิ่งไม่เป็นความจริง เราสามารถใช้คำ วลี หรือประโยคปฏิเสธเช่น “no, not, never, none, nobody” ตัวอย่างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ:

 • My father has never visited Europe. (พ่อของฉันไม่เคยไปยุโรป)
 • There were no messages on the phone this morning. (เช้านี้ไม่มีข้อความในโทรศัพท์)
 • Nobody answered the door when I knocked. (ไม่มีใครตอบประตูเมื่อฉันเคาะ)
 • None of the solutions worked. (ไม่มีวิธีแก้ไขใดทำงาน)

5. โครงสร้างของประโยคปฏิเสธด้วยคำวิเศษณ์ปฏิเสธ

เราใช้คำวิเศษณ์ปฏิเสธเช่น “hardly, little, never, only, scarcely และ seldom” ที่ต้นประโยคและเปลี่ยนลำดับของกริยามาก่อนประธาน ตัวอย่างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ:

 • Hardly had Sandra walked out the door than the phone rang. (แซนดร้าเพิ่งเดินออกจากประตู เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น)
 • Little did James realize that it was the last time they would speak. (เจมส์ไม่เคยคิดเลยว่านั่นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเขาพูดกัน)

เรายังเปลี่ยนลำดับช่วงช่วยและประธานหลังจาก “Not + วลีเตรียม” หรือ “Not + ประโยคในตำแหน่ง” ตัวอย่างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ:

 • Not until the concert started did Anna realize she left her tickets at home. (แอนนาจึงตระหนักว่าเธอทิ้งตั๋วไว้ที่บ้าน หลังจากที่คอนเสิร์ตเริ่มขึ้น)
 • Not until the sun set did they decide to leave the beach. (พวกเขาตัดสินใจออกจากชายหาดหลังจากที่พระอาทิตย์ตกดิน)

6. โครงสร้างของประโยคปฏิเสธทวีคูณ

ในภาษาอังกฤษ เมื่อใช้ “nobody, nowhere, never หรือ nothing” เราจะไม่ใช้กริยาปฏิเสธ ตัวอย่างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ:

 • Ella had nothing to add about the incident. (เอลลาไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น)
 • At midnight, there was nobody at the station. (เที่ยงคืน, ไม่มีใครที่สถานี)

อย่างไรก็ตาม เราสามารถใช้ not + คุณศัพท์/คำวิเศษณ์ที่มีคำนำหน้าปฏิเสธเช่น un-, in- เป็นวิธีที่ทำให้คำศัพท์นั้นเป็นคำกลางหรือนุ่มนวลลง ซึ่งมักพบในเอกสารเขียนทางการ ตัวอย่างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษ:

 • The change in policy was not unexpected. (การเปลี่ยนแปลงนโยบายไม่ใช่เรื่องที่ไม่คาดคิด)
 • The outcome was not insignificant. (ผลลัพธ์นั้นไม่ได้มีนัยสำคัญน้อย)
โครงสร้างของประโยคปฏิเสธทวีคูณ
โครงสร้างของประโยคปฏิเสธทวีคูณ

III. การบ้านประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ (Negative Sentences)

แบบฝึกหัดที่ 1. เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพื่อเติมประโยคต่อไปนี้:

 1. I ______ go to the cinema last night.
  • A. did
  • B. didn’t
  • C. does
  • D. doesn’t
 2. She ______ have a car.
  • A. have
  • B. has
  • C. doesn’t have
  • D. don’t have
 3. We ______ study English every day.
  • A. do
  • B. does
  • C. am
  • D. are
 4. They ______ like coffee.
  • A. don’t like
  • B. doesn’t like
  • C. not like
  • D. doesn’t likes
 5. He ______ come to the party yesterday.
  • A. come
  • B. comes
  • C. didn’t come
  • D. doesn’t come

แบบฝึกหัดที่ 2 เขียนประโยคต่อไปนี้ใหม่ให้อยู่ในรูปปฏิเสธ:

 1. I understand this lesson.
 2. My sister likes to cook.
 3. They will go to the beach tomorrow.
 4. She is a doctor.
 5. We have a dog.
คำตอบ:

แบบฝึกหัดที่ 1. เลือกคำตอบที่ถูกต้อง:

 1. B. didn’t
 2. C. doesn’t have
 3. A. do
 4. A. don’t like
 5. C. didn’t come

แบบฝึกหัดที่ 2 เขียนประโยคใหม่ให้อยู่ในรูปแบบเชิงลบ:

 1. I don’t understand this lesson.
 2. My sister doesn’t like to cook.
 3. They won’t go to the beach tomorrow.
 4. She is not a doctor.
 5. We don’t have a dog.

หวังว่าความรู้ที่ theieltsclub แบ่งปันข้างต้นจะช่วยให้คุณเข้าใจความหมาย โครงสร้าง และการใช้คำแปลที่ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ หวังว่าบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ความรู้ภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์มากขึ้น

5/5 - (1 vote)
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...
Past Perfect tense

รูปแบบอดีตสมบูรณ์แบบ (Past Perfect tense) ในภาษาอังกฤษ

0
เคยไหมครับ? งงกับประโยคภาษาอังกฤษที่พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตสองเหตุการณ์ เกิดขึ้นก่อนหลังกันอย่างไร? วันนี้เรามีตัวช่วยที่จะปลดล็อกความลับของ "รูปแบบอดีตสมบูรณ์แบบ (Past Perfect tense)" มาไขข้อสงสัย เรียนรู้วิธีใช้ ฝึกฝนทักษะ ผ่านบทความสุดละเอียด พร้อมตัวอย่างประโยคมากมาย เตรียมพร้อมสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ! I. Past Perfect Tense คืออะไร? Past Perfect Tense ใช้เพื่อแสดงการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนและเสร็จสมบูรณ์โดยสมบูรณ์ก่อนจุดเวลาเฉพาะในอดีต จุดเวลานี้อาจแสดงด้วยเวลาเฉพาะ (เช่น 8...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

Grammar
Read more