ภาพรวมของ Present Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Present Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้คำอธิบายที่ละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, สัญญาณการจำแนก พร้อมกับการฝึกหัดที่มีคำตอบเพื่อช่วยให้คุณมีความเข้าใจอย่างละเอียดในกาลนี้ ไปติดตามกันเลย!

Present Perfect Continuous Tense
Present Perfect Continuous Tense

I. Present Perfect Continuous Tense คืออะไร?

กาลปัจจุบันสมบูรณ์ต่อเนื่อง (Present perfect continuous/progressive) ถูกใช้เพื่อบอกถึงเหตุการณ์ที่เริ่มต้นในอดีตแต่ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบัน หรือเหตุการณ์นั้นอาจจบลงแล้วแต่ยังมีผลกระทบต่อปัจจุบัน กาลนี้ใช้เพื่อเน้นระยะเวลาของการกระทำที่เกิดขึ้นแต่ไม่ได้ชี้เฉพาะผลลัพธ์ที่ชัดเจน

ตัวอย่าง:

 • The ground has been wet as it has rained for two hours. (พื้นเปียกเพราะฝนตกมา 2 ชั่วโมงแล้ว)
 • Our team has been developing this project since 2018. (ทีมของเราได้พัฒนาโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ปี 2018)
Present Perfect Continuous Tense คืออะไร
Present Perfect Continuous Tense คืออะไร

II. สูตร Present Perfect Continuous Tense

ตอนนี้ เรามาดูโครงสร้างของกาลนี้ในรูปแบบบอกเล่า, ปฏิเสธ และคำถามกันเถอะ!

1 รูปบอกเล่า

รูปบอกเล่าคือประโยคบอกเล่า โดยทั่วไปแล้วมันยืนยันความถูกต้องหรือความเป็นจริงของการกระทำ

โครงสร้าง: S + have/has + been + V-ing

ตัวอย่าง:

 • I have been waiting here for more than four hours! (ฉันรอที่นี่มากกว่า 4 ชั่วโมงแล้ว!)
 • He has been working at that company since they first met. (เขาทำงานที่บริษัทนั้นตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเขาพบกัน)
 • She has been studying English for over four years. (เธอได้ศึกษาภาษาอังกฤษมากกว่า 4 ปีแล้ว)

หมายเหตุ: หากประธานเป็น “I/we/you/they” ใช้ “have”, หากเป็น “He/she/it” ใช้ “has”.

2 รูปปฏิเสธ

ตรงกันข้ามกับรูปบอกเล่า รูปปฏิเสธมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิเสธความถูกต้องหรือความเป็นจริงของการกระทำ

โครงสร้าง: S + have/ has + not + been + V-ing

ตัวอย่าง:

 • I haven’t been focusing on History for the past five years. (ฉันไม่ได้โฟกัสที่ประวัติศาสตร์ใน 5 ปีที่ผ่านมา)
 • They haven’t been engaging in that activity since last month. (พวกเขาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นตั้งแต่เดือนที่แล้ว)
รูปปฏิเสธ
รูปปฏิเสธ

3 รูปคำถาม

รูปคำถามเป็นประโยคที่ใช้สอบถาม เน้นการขอคำตอบสำหรับสิ่งที่ยังไม่ชัดเจน

โครงสร้าง: Have/ has + S + been + V-ing?

ตัวอย่าง:

 • Has he been teaching at that school for three years? (เขาสอนที่โรงเรียนนั้นมา 3 ปีแล้วใช่ไหม?)
 • Have you been managing multiple tasks at once? (คุณกำลังจัดการหลายงานพร้อมกันใช่ไหม?)

III. Present Perfect Continuous ใช้ยังไง

มี 2 วิธีในการใช้กาลปัจจุบันสมบูรณ์ต่อเนื่องในภาษาอังกฤษ:

 • ใช้เพื่อแสดงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีตและยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปัจจุบัน (เน้นถึงความ “ต่อเนื่อง” ของการกระทำ)
 • ใช้เพื่อแสดงการกระทำที่เกิดขึ้นและเพิ่งจบสิ้นลงแต่ผลลัพธ์ของการกระทำยังคงเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน (เน้นถึงผลลัพธ์ของการกระทำ)

IV. สัญญาณของกาลปัจจุบันสมบูรณ์ต่อเนื่อง

กาลปัจจุบันสมบูรณ์ต่อเนื่องมักจะปรากฏร่วมกับเวลาที่เฉพาะเจาะจงและไม่เฉพาะเจาะจง เช่น: All day, all week, since, for, for a long time, in the past week, recently, lately, up until now, so far, almost every day this week, in recent years,…

 • Since + จุดเวลา / S + V ในอดีต

ตัวอย่าง 1: I have been learning piano since I was a child. (ฉันได้เรียนเปียโนตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก.)

 • For + ระยะเวลา

ตัวอย่าง 2: She has been working here for five years. (เธอได้ทำงานที่นี่มาแล้ว 5 ปี)

 • All + ช่วงเวลา (all morning, all afternoon, all day, …)

ตัวอย่าง 3: We have been discussing the project all day. (เราได้พูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์ตลอดทั้งวัน)

V. การแยกแยะระหว่าง Present Perfect vs Present Perfect Continuous

  Present perfect Present Perfect Continuous
ฟังก์ชัน เน้นผลลัพธ์ของเหตุการณ์

ตัวอย่าง:

 • I have visited Bangkok three times. (ฉันเคยไปกรุงเทพฯ 3 ครั้งแล้ว)
 • Linda has mastered how to drive a car. (ลินดาได้เรียนรู้ที่จะขับรถจนสำเร็จแล้ว)
เน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์

ตัวอย่าง:

 • I’ve been waiting for Noi all morning. (ฉันรอน้อยมาทั้งเช้านี้)
 • Linda has been studying how to drive a car for weeks. (ลินดาได้เรียนรู้การขับรถมาหลายสัปดาห์แล้ว)
คำที่ใช้ร่วม Ever, never, just, already, recently, since, for

ตัวอย่าง:

 • I have never met such an interesting person before. (ก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยพบกับคนที่น่าสนใจเช่นนี้)
 • David has just completed his project. (เดวิดเพิ่งเสร็จสิ้นโปรเจกต์ของเขา)
 • I have studied English since 2016. (ฉันเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 2016)
All morning, all day, how long

ตัวอย่าง:

 • I am so exhausted because I have been looking for a new job all morning. (ฉันรู้สึกเหนื่อยมากเพราะฉันได้ค้นหางานใหม่ทั้งเช้า)
 • David has been preparing to meet her all day. (เดวิดได้เตรียมตัวรอพบเธอทั้งวัน)
 • How long have you been playing the piano? (คุณเล่นเปียโนมานานแค่ไหนแล้ว?)

VI. การฝึกหัดเกี่ยวกับ Present Perfect Continuous Tense

แบบฝึกหัดที่ 1: เลือกรูปแบบคำกริยาที่ถูกต้องในวงเล็บเพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์

 1. I (study) English for two hours.
 2. She (work) on the project since 8 o’clock this morning.
 3. They (not play) soccer yet.
 4. Have you (wait) for long?
 5. What (you do) all day?
 6. I (already finish) my homework.
 7. She (live) in Hanoi for five years.
 8. They (not be) to the cinema yet.
 9. I (work) for this company for three years.
 10. She (wait) for the bus for 30 minutes.

บทที่ 2: เขียนประโยคโดยใช้ปัจจุบันสมบูรณ์แบบต่อเนื่องตามคำแนะนำต่อไปนี้

 1. I / study / English / for two hours.
 2. She / work / on the project / since 8 o’clock this morning.
 3. They / not play / soccer / yet.
 4. You / wait / for long?
 5. What / you / do / all day?
 6. I / already finish / my homework.
 7. She / live / in Hanoi / for five years.
 8. They / not be / to the cinema / yet.
 9. I / work / for this company / for three years.
 10. She / wait / for the bus / for 30 minutes.

คำตอบ:

บทที่ 1:

 1. have been studying
 2. has been working
 3. haven’t played
 4. Have you been waiting
 5. What have you been doing
 6. have already finished
 7. has been living
 8. haven’t been
 9. have been working
 10. has been waiting

บทที่ 2:

 1. I have been studying English for two hours.
 2. She has been working on the project since 8 o’clock this morning.
 3. They haven’t played soccer yet.
 4. Have you been waiting for long?
 5. What have you been doing all day?
 6. I have already finished my homework.
 7. She has been living in Hanoi for five years.
 8. They haven’t been to the cinema yet.
 9. I have been working for this company for three years.
 10. She has been waiting for the bus for 30 minutes.

นี่คือสรุปความรู้เกี่ยวกับ Present Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษที่คุณควรรู้เพื่อที่จะสามารถควบคุมความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ได้อย่างง่ายดาย ติดตามเราเพื่อรับความรู้มากขึ้นนะคะ!

5/5 - (1 vote)
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more