ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 – หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย!

If Clause Type 0
If Clause Type 0

I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร?

If Clause Type 0 หรือประโยคเงื่อนไขประเภท 0 ใช้เพื่ออธิบายความจริงที่ชัดเจนหรือเหตุการณ์ที่มีลักษณะเป็นกฎทางวิทยาศาสตร์ (กฎของธรรมชาติ, อวกาศ, ธรรมชาติ) รูปแบบประโยคนี้ยังใช้เพื่อแสดงนิสัยที่เกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขที่กล่าวถึงเกิดขึ้นก่อน

ตัวอย่างใหม่:

 • If Tom leaves the office, he always locks the door. (ถ้าทอมออกจากสำนักงาน, เขาจะล็อคประตูเสมอ)
 • If you heat iron, it expands. (ถ้าคุณทำให้เหล็กร้อน, มันจะขยายตัว)

II. โครงสร้างของประโยคเงื่อนไขประเภท 0 (Zero conditional)

ประโยคเงื่อนไขประเภท 0 เช่นเดียวกับประโยคเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบด้วยสองมาณภาค มาณภาคหนึ่งอธิบายเงื่อนไข “If” และมาณภาคหนึ่งอธิบายประโยคหลัก “Then”

มาณภาคเงื่อนไข: If + S + V (s, es)

(If + รูปแบบของปัจจุบันง่าย)

มาณภาคหลัก: S + V (s, es)

(S + รูปแบบของปัจจุบันง่าย)

หมายเหตุ:

 • ในทั้งสองมาณภาค, กริยาถูกใช้ในรูปแบบปัจจุบันง่าย
 • มาณภาคเงื่อนไข If สามารถวางได้ทั้งในตำแหน่งแรกหรือตำแหน่งหลังในประโยค

ตัวอย่างใหม่:

 • If oxygen mixes with hydrogen, it forms water. (ถ้าออกซิเจนผสมกับไฮโดรเจน, มันจะกลายเป็นน้ำ)
 • If metals are exposed to air and water, they rust. (ถ้าโลหะได้รับอากาศและน้ำ, พวกมันจะเป็นสนิม)
โครงสร้างของประโยคเงื่อนไขประเภท 0
โครงสร้างของประโยคเงื่อนไขประเภท 0

III. การใช้ประโยค If Clause Type 0

ประโยคเงื่อนไขประเภท 0 สามารถใช้เพื่อขอความช่วยเหลือหรือเตือนใครสักคนเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

ตัวอย่างใหม่: If you know how to solve this problem, please explain it to George. (ถ้าคุณรู้วิธีแก้ปัญหานี้ กรุณาอธิบายให้จอร์จฟัง)

แสดงถึงความจริงที่ชัดเจนหรือกฎทางวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างใหม่: If you heat water to 100 degrees Celsius, it boils. (ถ้าคุณทำให้น้ำร้อนถึง 100 องศาเซลเซียส มันจะเดือด)

ใช้แสดงนิสัยหรือการกระทำที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

ตัวอย่างใหม่: If it rains, I usually stay indoors. (ถ้าฝนตก ฉันมักจะอยู่ในบ้าน)

ใช้เพื่อแสดงคำสั่ง, คำแนะนำหรือคำเตือน

ตัวอย่างใหม่: If the road is icy, drive carefully. (ถ้าถนนมีน้ำแข็ง ขับรถอย่างระมัดระวัง)

IV. รูปแบบการกลับของประโยคเงื่อนไขประเภท 0

การใช้การกลับในประโยค If Clause Type 0 ช่วยให้การพูดเป็นทางการมากขึ้น และมักใช้เมื่อต้องการขอความช่วยเหลือหรือการร้องขอ

สำหรับกริยา ‘to be’ สำหรับกริยาปกติ
Should + S1 + (not) + be + Adj/N, S2 + V Should + S1 + (not) + V-inf, S2 + V
ตัวอย่าง: If she is available, please tell her to call me.

→ Should she be available, please tell her to call me.

ตัวอย่าง: If you press this button, the machine starts.

→ Should you press this button, the machine starts.

V. คำแนะนำเมื่อใช้ประโยคเงื่อนไขประเภท 0 (Zero conditional)

นอกจากสูตรและการใช้งานตามบริบทที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ประโยคเงื่อนไขประเภท 0 ยังมีข้อควรจำดังนี้:

สามารถใช้ When / Whenever แทน If

ในประโยคเงื่อนไขประเภท 0 คุณสามารถใช้ When/whenever (เมื่อ/ทุกครั้งที่) แทน IF โดยไม่เปลี่ยนแปลงความหมายของประโยค ตัวอย่างใหม่:

 • When you heat ice, it melts. (เมื่อคุณทำให้น้ำแข็งร้อน, มันจะละลาย)
 • You feel refreshed whenever you take a short nap. (คุณจะรู้สึกสดชื่นทุกครั้งที่งีบหลับ)
คำแนะนำเมื่อใช้ประโยคเงื่อนไขประเภท 0
คำแนะนำเมื่อใช้ประโยคเงื่อนไขประเภท 0

มาณภาค If และมาณภาคหลักสามารถเปลี่ยนตำแหน่งกันได้

มาณภาค If และมาณภาคหลักในประโยคเงื่อนไขประเภท 0 สามารถสลับตำแหน่งกันได้โดยไม่เปลี่ยนความหมายของประโยค ตัวอย่างใหม่:

 • ตัวอย่างใหม่: The lights turn on if you flip the switch. (ไฟจะติดหากคุณเปิดสวิตช์)

VI. แบบฝึกหัดเกี่ยวกับประโยคเงื่อนไขประเภท 0 (If Clause Type 0) พร้อมคำตอบ

แบบฝึกหัดที่ 1: เติมประโยคต่อไปนี้ให้สมบูรณ์โดยใช้ If Clause Type 0:

 1. If you leave the cake in the oven too long, ________.
 2. If you press this button, ________.
 3. If the weather is nice, ________.
 4. If you put ice in the freezer, ________.
 5. If you touch fire, ________.

แบบฝึกหัดที่ 2: เขียนประโยคต่อไปนี้ใหม่โดยใช้การกลับกัน:

 1. If you need help, please ask me.
 2. If you see my brother, please tell him to call me.
 3. If it rains tomorrow, I will stay home.
 4. If you finish your homework early, you can play video games.
 5. If you study hard, you will get good grades.
คำตอบ:

แบบฝึกหัดที่ 1:

 1. If you leave the cake in the oven too long, it will burn.
 2. If you press this button, the machine will start.
 3. If the weather is nice, I will go for a walk.
 4. If you put ice in the freezer, it will turn into water.
 5. If you touch fire, you will get burned.

แบบฝึกหัดที่ 2:

 1. Should you need help, please ask me.
 2. Should you see my brother, please tell him to call me.
 3. Should it rain tomorrow, I will stay home.
 4. Should you finish your homework early, you can play video games.
 5. Should you study hard, you will get good grades.

ถ้า Clause Type 0 เป็นโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ หวังว่าบทความนี้จะทำให้คุณมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับโครงสร้าง การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

5/5 - (1 vote)
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...
Past Perfect tense

รูปแบบอดีตสมบูรณ์แบบ (Past Perfect tense) ในภาษาอังกฤษ

0
เคยไหมครับ? งงกับประโยคภาษาอังกฤษที่พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตสองเหตุการณ์ เกิดขึ้นก่อนหลังกันอย่างไร? วันนี้เรามีตัวช่วยที่จะปลดล็อกความลับของ "รูปแบบอดีตสมบูรณ์แบบ (Past Perfect tense)" มาไขข้อสงสัย เรียนรู้วิธีใช้ ฝึกฝนทักษะ ผ่านบทความสุดละเอียด พร้อมตัวอย่างประโยคมากมาย เตรียมพร้อมสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ! I. Past Perfect Tense คืออะไร? Past Perfect Tense ใช้เพื่อแสดงการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนและเสร็จสมบูรณ์โดยสมบูรณ์ก่อนจุดเวลาเฉพาะในอดีต จุดเวลานี้อาจแสดงด้วยเวลาเฉพาะ (เช่น 8...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more