ทำความเข้าใจกาลปัจจุบันสมบูรณ์ (Present Perfect Tense)

คุณเคยสับสนเมื่อใช้กาลปัจจุบันสมบูรณ์ในภาษาอังกฤษไหม? บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึง Present Perfect Tense ผ่านคำอธิบายที่ละเอียดและเข้าใจง่าย พร้อมด้วยการฝึกหัดที่มีประโยชน์

Present Perfect Tense
Present Perfect Tense

I. คำจำกัดความของกาลปัจจุบันสมบูรณ์ (Present Perfect Tense)

กาลปัจจุบันสมบูรณ์ (Present perfect tense) ใช้เพื่อแสดงถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ถึงขณะนี้โดยไม่ได้ระบุเวลาเฉพาะที่การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น การกระทำหรือเหตุการณ์นี้ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ในอดีต ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันและอาจจะดำเนินต่อไปในอนาคต

ตัวอย่าง:

 • He has finished his homework since 5 p.m (เขาได้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่ 5 โมงเย็น)
 • He hasn’t (has not) finished his homework since 5 p.m (เขายังไม่ได้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่ 5 โมงเย็น)
คำจำกัดความของกาลปัจจุบันสมบูรณ์
คำจำกัดความของกาลปัจจุบันสมบูรณ์

II. สูตรกาลปัจจุบันสมบูรณ์

นี่คือสูตรของกาลปัจจุบันสมบูรณ์ในรูปแบบบอกเล่า, ปฏิเสธ และคำถาม โดยเฉพาะ:

1. รูปแบบบอกเล่า

S + have/ has + V3

ตัวอย่าง: I have been to Vietnam three times. (ฉันได้ไปเวียดนาม 3 ครั้ง)

2. รูปแบบปฏิเสธ

S + haven’t/ hasn’t + V3

ตัวอย่าง: Anna has not finished her homework yet. (แอนนายังไม่ได้ทำการบ้านเสร็จ)

3. รูปแบบคำถาม

Have/ Has + S + V3?

ตัวอย่าง: Have you read the message yet?

ตอบคำถาม:

 • Yes, I have.
 • No, I haven’t.

III. การใช้กาลปัจจุบันสมบูรณ์

มี 4 วิธีการใช้กาลปัจจุบันสมบูรณ์หลักดังนี้:

 • แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีตและยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปัจจุบัน
 • แสดงถึงผลลัพธ์ของการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต (อย่างไรก็ตามไม่ระบุเวลาที่แน่นอน)
 • ใช้กับการเปรียบเทียบมากที่สุดและกลุ่มคำ The first/ last/ second…
 • แสดงถึงการกระทำที่เกิดขึ้นหลายครั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

IV. สัญญาณของกาลปัจจุบันสมบูรณ์

เมื่อปรากฏคำเหล่านี้ในประโยค:

 • Just
 • Already
 • Before
 • Yet
 • Ever
 • Never
 • Recently
 • So far
 • For + ระยะเวลา (for a long time, for 2 years)
 • Since + ระยะเวลา (since 2000, since 1995)

V. การแยกแยะระหว่าง Present Perfect and Past Simple

Present Perfect Past Simple
มีการเชื่อมโยงระหว่างอดีตและปัจจุบัน พูดถึงเฉพาะอดีต (ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจุบัน)
ไม่ได้กล่าวถึงช่วงเวลาเฉพาะในอดีต กล่าวถึงเวลาเฉพาะ
ใช้วลีที่แสดงถึงช่วงเวลาที่ยังไม่สิ้นสุด ใช้วลีที่แสดงถึงช่วงเวลาที่สิ้นสุดไปแล้วในอดีต

VI. การฝึกหัดกาลปัจจุบันสมบูรณ์

แบบฝึกหัดที่ 1: เขียนประโยคใหม่โดยใช้กาลปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ

 1. I (not see) him since last week.
 2. We (not finish) our homework yet.
 3. She (go) to the cinema three times this week.
 4. They (not visit) their grandparents for a long time.
 5. He (learn) English for 5 years.
 6. My parents (just buy) a new car.
 7. I (never eat) sushi before.
 8. She (already finish) her work?
 9. They (not come) to the party yet.
 10. We (be) to the beach many times.

แบบฝึกหัดที่ 2: ถามคำถามโดยใช้กาลปัจจุบันที่สมบูรณ์แบบ

 1. You / ever / be / to Ha Long Bay?
 2. They / just / finish / their project?
 3. She / not / see / her friends / for a long time?
 4. He / learn / how / to cook?
 5. You / ever / eat / durian?
 6. They / already / go / to the airport?
 7. She / finish / her homework yet?
 8. He / ever / travel / to Europe?
 9. You / be / to the doctor / recently?
 10. They / buy / a new house?

คำตอบ

แบบฝึกหัดที่ 1:

 1. I haven’t seen him since last week.
 2. We haven’t finished our homework yet.
 3. She has gone to the cinema three times this week.
 4. They haven’t visited their grandparents for a long time.
 5. He has learned English for 5 years.
 6. My parents have just bought a new car.
 7. I have never eaten sushi before.
 8. Has she finished her work yet?
 9. They haven’t come to the party yet.
 10. We have been to the beach many times.

แบบฝึกหัดที่ 2:

 1. Have you ever been to Ha Long Bay?
 2. Have they just finished their project?
 3. Hasn’t she seen her friends for a long time?
 4. Has he learned how to cook?
 5. Have you ever eaten durian?
 6. Have they already gone to the airport?
 7. Has she finished her homework yet?
 8. Has he ever traveled to Europe?
 9. Have you been to the doctor recently?
 10. Have they bought a new house?

Present Perfect Tense เป็นหนึ่งในเรื่องไวยากรณ์สำคัญในภาษาอังกฤษ บทความนี้ได้มอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกาลปัจจุบันสมบูรณ์ รวมถึงสูตร, การใช้งาน, สัญญาณของการใช้ และวิธีการแยกแยะกับกาลอื่นๆ ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ Present Perfect Tense ได้อย่างคล่องแคล่ว

Rate this post
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more