ความรู้เกี่ยวกับประโยคเงื่อนไขประเภท 3 (If Clause Type 3) และแบบฝึกหัด

คุณกำลังพบปัญหาในการเรียน If Clause Type 3 หรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน, การแปรผัน และแบบฝึกหัดที่มีคำตอบเกี่ยวกับ If Clause Type 3 ให้กับคุณ ติดตามกันเลยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของคุณ!

If Clause Type 3
If Clause Type 3

I. If Clause Type 3 คืออะไร?

ประโยคเงื่อนไขประเภท 3 เป็นประเภทของประโยคที่ใช้เมื่อผู้พูดจินตนาการถึงผลลัพธ์ของเหตุการณ์/สถานการณ์/การกระทำที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในอดีต

ตัวอย่าง:

 • If John had taken the train, he wouldn’t have been late for the meeting. (ถ้าจอห์นขึ้นรถไฟ เขาคงไม่ไปประชุมสาย)
 • If she had listened to the weather report, she wouldn’t have gone to the beach. (ถ้าเธอฟังรายงานสภาพอากาศเธอคงไม่ไปชายหาด)

II. โครงสร้างของประโยคเงื่อนไขประเภท 3 (If Clause Type 3)

ประโยคเงื่อนไขประเภท 3 มีสองส่วนเช่นเดียวกับประโยคเงื่อนไขประเภทอื่น คือ ส่วนที่อธิบายเงื่อนไข “ถ้า” (If) และส่วนของประโยคหลัก “จะ”.

ข้อเงื่อนไข ข้อหลัก
If + S + had + Vpp/V-ed

(If + Past Perfect Tense)

S + would/could/might + have + Vpp/V-ed (S + would/could/might + have + รูปแบบของกาลเวลาที่ผ่านมา)

ความสนใจ: ทั้ง “had” และ “would” สามารถเขียนย่อเป็น “‘d” ได้ ดังนั้นเพื่อให้แยกแยะได้ว่า “would” ไม่ปรากฏในประโยค If ดังนั้นเมื่อ “d” ถูกย่อในประโยคนี้จะหมายถึง “had”. ตัวอย่าง:

 • If Mark had driven more carefully, he might not have had an accident. (ถ้า Mark ขับรถอย่างระมัดระวังมากขึ้น เขาอาจจะไม่เกิดอุบัติเหตุ)
โครงสร้างของประโยคเงื่อนไขประเภท 3
โครงสร้างของประโยคเงื่อนไขประเภท 3

III. การใช้งานประโยคเงื่อนไขประเภท 3 – If Clause Type 3

การใช้งาน ตัวอย่าง
ใช้แสดงการสมมติถึงการกระทำที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในอดีต If you had joined us yesterday, you would have enjoyed the party. (ถ้าคุณเข้าร่วมกับเราเมื่อวานนี้ คุณจะสนุกกับปาร์ตี้นั้น)
ใช้ might ในการแสดงความเป็นไปได้ที่ไม่แน่นอนในอดีต If Peter had applied earlier, he might have gotten the job. (ถ้า Peter สมัครงานเร็วกว่านี้ เขาอาจได้งานนั้น)
ใช้ could แสดงว่าการกระทำสามารถเกิดขึ้นได้ในอดีตหากเงื่อนไขนั้นเกิดขึ้นจริง If I had woken up earlier, I could have caught the early bus. (ถ้าฉันตื่นขึ้นมาเร็วกว่านี้ ฉันจะสามารถติดรถบัสเช้าได้)

IV. รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงของประโยคเงื่อนไขชนิด 3

การเปลี่ยนแปลงประโยคเงื่อนไข

If + S + had + been + V-ing, S + would/ could + have + PII

ตัวอย่าง: ถ้าไม่เป็นฝนตกตลอดสัปดาห์ทั้งหมดนี้ ฉันก็จะซักผ้าเสร็จแล้ว (If it hadn’t been raining the whole week, I would have finished the laundry.)

การเปลี่ยนแปลงของประโยคสำคัญ

If + S + had + PII, S + would/ could + have + been + V-ing

ตัวอย่าง: ถ้าอากาศดีขึ้น ฉันก็จะนั่งในสวนเมื่อเขามาถึง (If the weather had been better, I would have been sitting in the garden when he arrived.)

If + S + had + PII, S + would/ could + V-inf

ตัวอย่าง: ถ้าเธอได้ทำตามคำแนะนำของฉัน ตอนนี้เธอก็จะรวยขึ้น (If she had followed my advice, she would be richer now.)

V. การเปลี่ยนแปลงประโยคเงื่อนไขชนิด 3 – If Clause Type 3

นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานที่กล่าวถึง ประโยคเงื่อนไขชนิด 3 ยังมีรูปแบบการสลับที่อยู่ของประโยคที่ปรากฏบ่อยในแบบฝึกหัด เรียนรู้โครงสร้างการสลับประโยคเงื่อนไขชนิด 3 ดังต่อไปนี้:

If + S + had + PII, S + would/ could + have + PII

→ Had + S + PII, S + would/could + have + PII

ตัวอย่าง:

If Tom had studied harder, he could have passed the exam. (ถ้าทอมเรียนหนักกว่านี้ เขาคงสอบผ่านได้) → Had Tom studied harder, he could have passed the exam.

การเปลี่ยนแปลงประโยคเงื่อนไขชนิด 3
การเปลี่ยนแปลงประโยคเงื่อนไขชนิด 3

VI. แบบฝึกหัดเกี่ยวกับประโยคเงื่อนไขชนิด 3 พร้อมคำตอบ

แบบฝึกหัดที่ 1: เติมประโยคให้สมบูรณ์ด้วยรูปแบบคำกริยาที่ถูกต้องในวงเล็บ

 1. If I (know) you were coming, I (cook) dinner.
 2. If she (study) harder, she (pass) the exam.
 3. He (regret) not telling her the truth.
 4. If we (have) more time, we (visit) the Grand Canyon.
 5. I (wish) I (not sell) my old car.

แบบฝึกหัดที่ 2: เขียนประโยคต่อไปนี้ใหม่ตามโครงสร้างประโยคแบบมีเงื่อนไขประเภท 3

 1. I didn’t have enough money, so I couldn’t buy the car.
 2. She didn’t study for the exam, so she failed it.
 3. He didn’t listen to his father’s advice, so he got into trouble.
 4. We didn’t leave early enough, so we missed the flight.
 5. She didn’t take care of her health, so she got sick.

แบบฝึกหัดที่ 3: กลับประโยคเงื่อนไขประเภท 3 ต่อไปนี้

 1. If I had known the truth, I wouldn’t have told him the lie.
 2. If she had studied harder, she would have gotten a better score.
 3. If he had listened to his doctor’s advice, he would be healthier now.
 4. If we had had a map, we wouldn’t have gotten lost.
 5. If she had taken her medication on time, she wouldn’t have felt so sick.

คำตอบ

แบบฝึกหัดที่ 1:

 1. had known, would have cooked
 2. had studied, would have passed
 3. regrets not telling
 4. had had, would have visited
 5. wish I hadn’t sold

แบบฝึกหัดที่ 2:

 1. If I had had enough money, I would have bought the car.
 2. If she had studied for the exam, she would have passed it.
 3. If he had listened to his father’s advice, he wouldn’t have gotten into trouble.
 4. If we had left early enough, we wouldn’t have missed the flight.
 5. If she had taken care of her health, she wouldn’t have gotten sick.

แบบฝึกหัดที่ 3:

 1. Had I known the truth, I wouldn’t have told him the lie.
 2. Had she studied harder, she would have gotten a better score.
 3. Had he listened to his doctor’s advice, he would be healthier now.
 4. Had we had a map, we wouldn’t have gotten lost.
 5. Had she taken her medication on time, she wouldn’t have felt so sick.

ถ้า Clause Type 3 เป็นหัวข้อสำคัญในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณได้รับความรู้ที่สมบูรณ์เกี่ยวกับโครงสร้าง การใช้งาน รูปแบบต่างๆ และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 3 ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรวบรวมความรู้และใช้ If Clause อย่างคล่องแคล่วในการสื่อสารและการเขียน

5/5 - (1 vote)
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more