ที่ผ่านมาต่อเนื่อง (Present Continuous Tense): สูตร, สัญญาณและการฝึกหัด

คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ “Present Continuous Tense” ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ความรู้ครบถ้วนเกี่ยวกับ Present Continuous Tense รวมถึงแนวคิดพื้นฐาน, วิธีการใช้, สัญญาณที่รู้จัก, กฎการเปลี่ยนรูปกริยา, และการฝึกหัดพร้อมคำตอบ เรามาเรียนรู้และชนะไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไปด้วยกันเถอะ!

Present Continuous Tense
Present Continuous Tense

I. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกาลปัจจุบันต่อเนื่อง

กาลปัจจุบันต่อเนื่อง (Present continuous tense) ใช้แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังพูดหรือรอบๆ ช่วงเวลานั้น ซึ่งเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นยังไม่สิ้นสุดและยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปัจจุบัน

II. Present Continuous Tense โครงสร้างประโยค

สูตรกาลปัจจุบันต่อเนื่องมี 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปบวก, รูปลบ, และรูปคำถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. รูปบวก

โครงสร้าง: S + is/am/are + V-ing

ในนี้:

 • S คือ ประธานของประโยค ได้แก่: I, She, He, It, They, We, You
 • กริยา tobe แบ่งตามตัวประธาน ดังนี้:
  • I + am
  • He/She/It + is
  • We/You/They + are

ตัวอย่าง:

 • I am preparing a meal. (ฉันกำลังเตรียมอาหาร.)
 • She is watching a movie. (เธอกำลังดูหนัง.)
 • They are studying English. (พวกเขากำลังเรียนภาษาอังกฤษ.)
 • We are listening to music. (เรากำลังฟังเพลง.)

2. รูปลบ

โครงสร้าง: S + is/am/are + not + V-ing

การย่อของกริยา tobe ดังนี้:

 • is not = isn’t
 • are not = aren’t

ตัวอย่าง:

 • I am not solving the puzzle right now. (ตอนนี้ฉันไม่ได้แก้ปริศนา.)
 • My brother isn’t watching TV at this moment. (ตอนนี้น้องชายฉันไม่ได้ดูทีวี.)
 • They aren’t playing football now. (ตอนนี้พวกเขาไม่ได้เล่นฟุตบอล.)
รูปลบ
รูปลบ

3. รูปคำถาม (Yes/No, Wh-question)

3.1 รูปคำถาม Yes/No

โครงสร้าง:

ถาม: Is/am/are + S + V-ing?

ตอบ: Yes, S + is/am/are.

        No, S + is/am/are + not

ตัวอย่าง 1:

 • A: Are you going to the store now? (ตอนนี้คุณกำลังไปร้านค้าหรือ?)
 • B: Yes, I am. (ใช่, ฉันกำลังไป.)

ตัวอย่าง 2:

 • A: Is he reading the news now? (เขากำลังอ่านข่าวอยู่ใช่ไหม?)
 • B: No, he is not. (ไม่, เขาไม่ได้อ่าน.)

3.2 รูปคำถาม Wh-question

โครงสร้าง:

 • คำถาม: WH- + is/am/are + (not) + S + V-ing?
 • ตอบ: S + is/am/are + (not) + V-ing

ตัวอย่าง:

 • What is she doing at the moment? (เธอกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้?)
 • She is studying for her exams. (เธอกำลังเตรียมตัวสำหรับการสอบ.)

III. วิธีการใช้ V-ing ในกาลปัจจุบันต่อเนื่อง

ในการใช้กาลปัจจุบันต่อเนื่องหรือกาลต่อเนื่องอื่นๆ ในภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องใช้ V-ing กฎทั่วไปคือ:

 • V (กริยา) + ING = กำลังดำเนินการกระทำนั้นอยู่

โดยปกติ เราเพียงแค่เติม ING ต่อท้ายกริยา แต่มีบางกรณีพิเศษที่คุณควรจะระวังดังนี้

1. กริยาที่ลงท้ายด้วยตัว “e”

สำหรับกริยาที่ลงท้ายด้วยตัว “e” กฎในการเติม “e” คือ ตัด “e” ออกแล้วเติม “-ing” เข้าไป ตัวอย่างเช่น:

 • leave – leaving
 • ride – riding
 • come – coming

หมายเหตุสำคัญ: ถ้าลงท้ายด้วย “ee” ให้สังเกตว่า กฎการเติม ING จะไม่ตัด “e” แต่เพิ่ม “-ing” ตามปกติ!

2. กริยาที่ลงท้ายด้วยตัว “ie”

สำหรับกริยาที่ลงท้ายด้วยตัว “ie” กฎในการเติม “ie” คือ เปลี่ยน “ie” เป็น “y” แล้วเติม “-ing”.

ตัวอย่าง:

 • lie – lying
 • die – dying

3. กริยาที่มีหนึ่งพยางค์ ลงท้ายด้วยพยัญชนะ และก่อนหน้านั้นเป็นสระ

สำหรับกริยาที่มีหนึ่งพยางค์ ลงท้ายด้วยพยัญชนะและก่อนหน้านั้นเป็นสระ กฎในการเติม “e” คือ ทำซ้ำพยัญชนะสุดท้ายแล้วเติม “-ing”.

ตัวอย่าง:

 • stop – stopping
 • get – getting
 • put – putting

หมายเหตุเกี่ยวกับกรณีพิเศษ:

 • begging – beginning
 • travel – travelling
 • prefer – preferring
 • permit – permitting

IV. การใช้กาลปัจจุบันกำลัง

มี 4 วิธีใช้กาลปัจจุบันกำลัง, ดังนี้:

1. แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

กาลปัจจุบันกำลังใช้เพื่อแสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะพูด

ตัวอย่าง:

 • They are playing football right now. (พวกเขากำลังเล่นฟุตบอลอยู่ตอนนี้)
 • Maria is studying for her exams at this moment. (มาเรียกำลังอ่านหนังสือสอบอยู่ในขณะนี้)
แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้
แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้

2. แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นแต่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในขณะนี้

กาลปัจจุบันกำลังใช้เพื่อแสดงเหตุการณ์หรือการกระทำทั่วไปที่กำลังเกิดขึ้นแต่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจริงๆ ในขณะนั้น

ตัวอย่าง:

 • John is working on a new project. (จอห์นกำลังทำงานในโครงการใหม่)
 • Lisa is reading a novel these days. (ลิซ่ากำลังอ่านนวนิยายวันนี้)

3. แสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

กาลปัจจุบันกำลังใช้เพื่อแสดงเหตุการณ์หรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยมักแสดงแผนการที่ได้วางไว้

ล่วงหน้า ตัวอย่าง:

 • We are visiting Grandma this weekend. (สุดสัปดาห์นี้เราจะไปเยี่ยมคุณย่า)
 • What are you doing for the holiday? (คุณทำอะไรในวันหยุด?)

4. แสดงเหตุการณ์ที่ซ้ำๆ กัน

กาลปัจจุบันกำลังยังใช้เพื่อบ่นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ซ้ำๆ กันจนน่ารำคาญ คุณสามารถรู้ได้ง่ายเมื่อประโยคมีคำบ่งบอกความถี่เช่น always, continually

 • ตัวอย่าง: He is always complaining about his job. (เขามักจะบ่นเกี่ยวกับงานของเขา)

V. การรู้จำเวลาปัจจุบันกำลัง

คุณสามารถรู้จักกาลปัจจุบันกำลังได้ง่าย เมื่อในประโยคมีการใช้คำบ่งชี้เวลาและกริยาต่อไปนี้:

 • Now
 • Right now
 • At the moment
 • At present
 • At + specific time (At the moment, At the present,)
 • Look!
 • Listen!
 • Keep silent! etc.

ตัวอย่างที่แทนที่ด้วยประโยคอื่น:

 • She is typing an email right now. (เธอกำลังพิมพ์อีเมลอยู่ตอนนี้)
 • It is snowing outside. (ข้างนอกหิมะตก)
 • Look! Someone is waving at us. (ดู! มีคนโบกมือให้เรา)
 • Listen! Someone is playing the piano. (ฟัง! มีคนกำลังเล่นเปียโนอยู่)

VI. กริยาที่ไม่ใช้กับกาลปัจจุบันกำลัง

ต่อไปนี้คือบางกริยาที่ไม่ใช้กับกาลปัจจุบันกำลัง:

 • Appear: to appear
 • Believe: to believe
 • Belong: to belong
 • Contain: to contain
 • Depend: to depend
 • Forget: to forget
 • Hate: to hate
 • Hope: to hope
 • Know: to know
 • Lack: to lack
 • Like: to like
 • Love: to love
 • Mean: to mean
 • Need: to need
 • Prefer: to prefer
 • Realize: to realize
 • Remember: to remember
 • Seem: to seem
 • Sound: to sound
 • Suppose: to suppose
 • Taste: to taste
 • Understand: to understand
 • Want: to want
 • Wish: to wish

VII. แบบฝึกหัดกาลปัจจุบันต่อเนื่อง (Present Continuous)

แบบฝึกหัดที่ 1: ใส่คำกริยาในวงเล็บในกาลต่อเนื่องปัจจุบัน

 1. I (watch) a movie right now.
 2. She (cook) dinner in the kitchen.
 3. They (play) football in the park.
 4. We (learn) English at the moment.
 5. You (not listen) to music?
 6. What (your brother) (do)?
 7. Where (she) (go)?
 8. The train (not arrive) yet.
 9. Look! The sun (shine) brightly.
 10. Be quiet! The baby (sleep).

บทที่ 2: เขียนประโยคโดยใช้กาลต่อเนื่องปัจจุบันตามคำที่แนะนำที่ให้ไว้

 1. I / walk / in the park / with my friends.
 2. She / cook / dinner / for her family.
 3. They / play / video games / in the living room.
 4. We / not study / for the exam / right now.
 5. You / listen / to music / on your headphones?
 6. What / your sister / do / at the moment?
 7. Where / your father / go / now?
 8. The plane / not take off / yet.
 9. Look! The birds / sing / beautifully.
 10. Be quiet! The students / take an exam.

คำตอบ:

บทที่ 1:

 1. am watching
 2. is cooking
 3. are playing
 4. are learning
 5. aren’t listening
 6. is doing
 7. is going
 8. hasn’t arrived
 9. is shining
 10. is sleeping

บทที่ 2:

 1. I am walking in the park with my friends.
 2. She is cooking dinner for her family.
 3. They are playing video games in the living room.
 4. We are not studying for the exam right now.
 5. Are you listening to music on your headphones?
 6. What is your sister doing at the moment?
 7. Where is your father going now?
 8. The plane hasn’t taken off yet.
 9. Look! The birds are singing beautifully.
 10. Be quiet! The students are taking an exam.

นี่คือบทเรียนเกี่ยวกับ Present Continuous Tense ซึ่งรวมถึงสูตรและวิธีการใช้งานในการสอบ IELTS อย่าลืมทำแบบฝึกหัดให้ครบเพื่อเก็บความรู้ไว้ให้ได้มากที่สุดและหลีกเลี่ยงการลืม นอกจากนี้หากมีข้อสงสัยใดๆ อย่าลังเลที่จะคอมเมนต์เพื่อรับคำตอบที่รวดเร็วที่สุด!

Rate this post
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

เนื้อหาหลัก

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more