โครงสร้าง, วิธีการใช้ Future Continuous Tense และการฝึกฝน

คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับกาลอนาคตต่อเนื่อง (Future Continuous Tense) ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, สัญญาณในการรู้จัก พร้อมด้วยตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้กาลนี้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน ไปเริ่มกันเลย!

Future Continuous Tense
Future Continuous Tense

I. Future Continuous Tense คืออะไร?

Future Continuous Tense ใช้เพื่ออธิบายเหตุการณ์หรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต.

ตัวอย่างของ Future Continuous Tense:

 • The orchestra will be performing at the city hall next week. (วงออเคสตร้าจะกำลังแสดงที่ศาลากลางในสัปดาห์หน้า)
 • The CEO will be traveling to Tokyo tomorrow for a business conference. (ซีอีโอจะกำลังเดินทางไปโตเกียวพรุ่งนี้เพื่อการประชุมธุรกิจ)

II. โครงสร้างของ Future Continuous Tense

 • ประโยคยืนยัน: S + will + be + V-ing + O

ตัวอย่าง: The students will be preparing for their finals next month. (นักเรียนจะกำลังเตรียมตัวสอบปลายภาคในเดือนหน้า)

 • ประโยคปฏิเสธ: S + will + not + be + V-ing + O

ตัวอย่าง: He will not be using the car this weekend. (เขาจะไม่ได้ใช้รถในสุดสัปดาห์นี้)

 • ประโยคคำถาม: Will + S + be + V-ing + O? หรือ Wh-question + will + S + be + V-ing?

ตัวอย่าง:

 • Will they be attending the workshop? (พวกเขาจะกำลังเข้าร่วมการประชุมหรือไม่?)
 • What will she be doing this summer? (เธอจะทำอะไรในช่วงฤดูร้อนนี้?)
โครงสร้างของ Future Continuous Tense
โครงสร้างของ Future Continuous Tense

III. สัญญาณที่จะรู้จัก Future Continuous Tense

คุณสามารถรู้จัก Future Continuous Tense ได้จากสัญญาณต่อไปนี้:

สัญญาณที่จะรู้จัก ตัวอย่าง
1/ At this/that + time/moment + ช่วงเวลาในอนาคต At this time next year, I will be studying for my final exams.
2/ At + จุดเวลาที่แน่นอนในอนาคต At 6 p.m tomorrow, I will be starting my workout.
3/ …when + ประโยคในปัจจุบันง่าย When you arrive tomorrow, I will be painting the garage.
4/ In the future, next year, next week, next time, soon Next week, I will be starting a new job.
5/ ในประโยคที่มีกริยาหลักเช่น “expect” หรือ “guess” I guess I will be visiting my parents in the countryside.

IV. การใช้ Future Continuous Tense

Future Continuous Tense ใช้ในการแสดง:

 • การกระทำที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แน่นอนในอนาคต:

ตัวอย่าง: She will be traveling to Italy next summer. (เธอจะไปเที่ยวอิตาลีในฤดูร้อนหน้า)

 • การกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ในอนาคตเมื่อมีการกระทำอื่นเข้ามา:

ตัวอย่าง: When you arrive at the party, I will be hosting the guests. (เมื่อคุณมาถึงงานปาร์ตี้ ฉันจะกำลังต้อนรับแขก)

 • การกระทำที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด:

ตัวอย่าง: Next month, I will be working on my dissertation. (เดือนหน้า ฉันจะกำลังทำวิทยานิพนธ์)

 • การกระทำที่เกิดตามกำหนดการหรือแผนที่วางไว้:

ตัวอย่าง: Tomorrow at 9 a.m., I’ll be meeting with the board. (พรุ่งนี้ตอน 9 โมงเช้า ฉันจะประชุมกับคณะกรรมการ)

การใช้ Future Continuous Tense
การใช้ Future Continuous Tense

V. คำแนะนำในการใช้ Future Continuous Tense

นอกจากโครงสร้าง Future Continuous Tense ที่กล่าวมาแล้ว, คุณควรระวังสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • อย่าใช้ Future Continuous Tense เมื่อมีการเริ่มต้นประโยคด้วยคำที่บ่งชี้เวลา เช่น: if, as soon as, by the time, unless, when, while, before, after, … ในกรณีเหล่านี้, ใช้กาลปัจจุบันต่อเนื่อง.

ตัวอย่าง: While I am finishing my homework, she will be making dinner. (ในขณะที่ฉันทำการบ้านเสร็จ, เธอจะทำอาหารเย็น)

บางกริยาไม่ใช้ในรูปแบบต่อเนื่องหรือ Future Continuous Tense โดยเฉพาะ:

 • Brain work: know, think, understand, believe,….
 • Possession: Have, belong
 • State: Be, fit, suit, cost,…
 • Feelings: Hate, like, love, prefer, want, wish,…
 • Senses: Feeling, see, smell, touch, taste, hear,…

VI. การฝึกหัด Future Continuous Tense

แบบฝึกหัดที่ 1: ใส่คำกริยาเข้าไปในกาลต่อเนื่องในอนาคตตามลำดับ

 1. I (meet) my friends at the coffee shop at 8 p.m. tomorrow.
 2. She (study) for her exam all day on Sunday.
 3. We (watch) a movie at the cinema tonight.
 4. They (have) a picnic in the park next weekend.
 5. You (not/be) at home when I arrive?

แบบฝึกหัดที่ 2: เขียนประโยคโดยใช้กาลต่อเนื่องในอนาคตตามคำแนะนำต่อไปนี้

 1. tomorrow/ 8 p.m./ I/ be/ study/ library
 2. next week/ Monday/ she/ give/ presentation/ class
 3. tonight/ we/ have/ dinner/ friends/ house
 4. next weekend/ they/ go/ hiking/ mountains
 5. Friday afternoon/ you/ be/ free/ I/ call/ you
คำตอบ:

แบบฝึกหัดที่ 1:

 1. will be meeting
 2. will be studying
 3. will be watching
 4. will be having
 5. won’t be

แบบฝึกหัดที่ 2:

 1. Tomorrow at 8 p.m., I will be studying at the library.
 2. Next week on Monday, she will be giving a presentation in class.
 3. Tonight, we will be having dinner with friends at our house.
 4. Next weekend, they will be going hiking in the mountains.
 5. On Friday afternoon, will you be free? I will call you then.

นี่คือความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ของกาลอนาคตต่อเนื่อง (Future Continuous Tense) ในภาษาอังกฤษทั้งหมด หวังว่าความรู้ที่มีประโยชน์นี้จะช่วยให้คุณผ่านการสอบภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดาย ขอให้คุณโชคดีในการเรียนรู้!

Rate this post
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more