Past Simple Tense – สูตร, แนวคิด และแบบฝึกหัดอย่างละเอียด

ฝึกภาษาอังกฤษ ให้เป๊ะกับ Past Simple Tense! บทความนี้รวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ Past Simple Tense ตั้งแต่ สูตร โครงสร้างไปจนถึง แบบฝึกหัด พร้อมตัวอย่างประโยคที่เข้าใจง่าย เรียนรู้ Past Simple Tense อย่างละเอียดเพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

Past Simple Tense
Past Simple Tense

I. Past simple tense คืออะไร?

Past Simple Tense ใช้เพื่อบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงในอดีต เหตุการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นครั้งเดียวหรือหลายครั้งในอดีต

II. Past Simple Tense โครงสร้าง

1. โครงสร้าง past simple กับกริยา “TO BE”

โครงสร้างประโยคยืนยัน: S + was/ were + O

โดย:

 • He/She/It/ชื่อนามเอกพจน์/นามที่ไม่นับได้ + was
 • I/We/ You/ They/ นามพหูพจน์ + were

ตัวอย่าง:

 • My phone was not functioning yesterday. (เมื่อวานโทรศัพท์ของฉันไม่ทำงาน)
 • We were in New York during our last holiday. (เราอยู่ที่นิวยอร์กในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา)
 • Last year I was a student, now I am employed in a firm. (ปีที่แล้วฉันเป็นนักเรียน, ตอนนี้ฉันทำงานอยู่ในบริษัท)

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ: S + was/ were NOT + O

ตัวอย่าง:

 • Sara wasn’t pleased yesterday as she failed the test. (เมื่อวานซาร่าไม่มีความสุขเพราะเธอสอบตก)
 • I wasn’t the decision-maker since that wasn’t me. (ฉันไม่ใช่ผู้ตัดสินใจเพราะไม่ใช่ฉัน)
 • He wasn’t upset with you. (เขาไม่ได้โกรธคุณ)

โครงสร้างประโยคคำถาม:

คำถาม: Was/Were + S + N/Adj?

คำตอบ:

 • Yes, S + was/were
 • No, S + wasn’t/weren’t.

ตัวอย่าง:

 • Was Lucy the first one to enroll in this program? (ลูซี่เป็นคนแรกที่ลงทะเบียนโปรแกรมนี้ใช่ไหม?)
 • Were you upset? (คุณโกรธหรือเปล่า?)
 • Was he a teacher last year? (เขาเป็นครูในปีที่แล้วหรือ?)

คำตอบ: Yes, she/he was.

โครงสร้าง past simple กับกริยา "TO BE"
โครงสร้าง past simple กับกริยา “TO BE”

2. สูตร past simple กับกริยาทั่วไป

โครงสร้างประโยคบอกเล่า: S + V2 + O

ตัวอย่าง:

 • My brother visited New York last summer. (พี่ชายของฉันไปเยือนนิวยอร์กเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา.)
 • I saw her at the market yesterday. (ฉันเห็นเธอที่ตลาดเมื่อวาน.)
 • He traveled to Japan last year. (เขาไปเที่ยวญี่ปุ่นปีที่แล้ว.)

โครงสร้างประโยคปฏิเสธ: S + did not + V_infinitive

ตัวอย่าง:

 • I didn’t attend the meeting yesterday. (ฉันไม่ได้เข้าร่วมการประชุมเมื่อวาน.)
 • They didn’t watch the movie. (พวกเขาไม่ได้ดูหนัง.)
 • He didn’t finish his homework. (เขาไม่ได้ทำการบ้านเสร็จ.)

โครงสร้างประโยคคำถาม: Did + S + V_infinitive

คำตอบ:

 • Yes, S + did
 • No, S + didn’t.

ตัวอย่าง:

 • Did you see the movie last night? (คุณดูหนังเมื่อคืนนี้หรือไม่?)
 • Did he take your book? (เขาได้ยืมหนังสือของคุณไปหรือไม่?)
 • Did she attend the concert? (เธอได้ไปงานคอนเสิร์ตหรือไม่?)

คำตอบ: No, she/he didn’t. (ไม่, เธอ/เขาไม่ได้ไป.)

สูตร past simple กับกริยาทั่วไป
สูตร past simple กับกริยาทั่วไป

III. วิธีการใช้ Past Simple Tense

Past simple tense ใช้ใน 6 กรณีต่อไปนี้ ซึ่งในการเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS คุณจะใช้ past simple tense นี้อย่างมาก:

 • ใช้เพื่อบรรยายการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหรือที่จุดเวลาเฉพาะที่ในอดีตและได้สิ้นสุดลงแล้ว
 • ใช้บรรยายการกระทำที่เกิดซ้ำๆ ในอดีต
 • ใช้เพื่อบรรยายการกระทำที่เกิดติดต่อกันในอดีต
 • ใช้เพื่อบรรยายการกระทำที่ขัดจังหวะการกระทำอื่นที่กำลังเกิดขึ้นในอดีต
 • ใช้ในประโยคเงื่อนไขประเภทที่สอง
 • ใช้ในประโยคปรารถนาที่ไม่เป็นจริง

IV. สัญญาณที่จำแนก Past Simple Tense

เราสามารถรู้ได้ว่าเป็น past simple เมื่อในประโยคมีคำต่อไปนี้ปรากฏอยู่:

 • Yesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before, หรือกับช่วงเวลาที่ผ่านไปในวันนั้น (today, this morning, this afternoon).
 • ตามหลังคำว่า as if, as though (เหมือนว่า), it’s time (ถึงเวลาแล้ว), if only, wish (หวังว่า), would sooner/rather (ชอบมากกว่า)

V. การผันกริยาในรูป Past Simple

กริยาในอดีตกาลง่ายมีการผันอย่างไรบ้าง? มาดูกันเลยที่นี่:

1. สำหรับกริยา “tobe”

 • Was: บุคคลที่หนึ่ง และ บุคคลที่สาม ในเอกพจน์ (I, he, she, it)
 • Were: บุคคลที่หนึ่ง ในพหูพจน์, บุคคลที่สอง และ บุคคลที่สาม ในพหูพจน์ (We, you, they)

2. สำหรับกริยาทั่วไป (V2)

 • เราเติม “ed” ที่ปลายกริยาที่ตามกฎ: want -> wanted, turn -> turned,…
 • เติม “d” ที่ปลายกริยาที่ลงท้ายด้วย “e”: Agree -> Agreed, smile -> smiled,…
 • กริยาที่ลงท้ายด้วย “y”, เปลี่ยนเป็น “i” แล้วเติม “ed”: study -> studied, cry -> cried,…

3. กริยาที่ไม่ปกติอื่นๆ ในอดีตกาลง่าย

ในอดีตกาลง่าย, นอกจากกริยาที่เติม ed แล้ว, ยังมีกริยาที่ไม่ตามกฎดังกล่าว. นี่คือบางกริยาที่ไม่ปกติในรูปแบบอดีต:

กริยา รูปอดีตกาลง่าย (V2) ความหมาย
Begin Began เริ่ม
Come Came ไป
Do Did ทำ
Eat Ate กิน
Find Found หา
Give Gave ให้
Have Had มี
Keep Kept ถือ
Leave Left การออกเดินทาง
Meet Met การประชุม
Pay Paid จ่าย
Read Read อ่าน
Sing Sang ร้องเพลง

VI. ตัวอย่างประโยค past simple tense 20 ประโยค

20 ตัวอย่างประโยค Past Simple Tense:

 1. I woke up early this morning and made breakfast. (ฉันตื่นเช้าวันนี้และทำอาหารเช้า)
 2. We went to the beach yesterday and built a sandcastle. (พวกเราไปชายหาดเมื่อวานนี้และสร้างปราสาททราย)
 3. She studied for her exams all week and aced them all! (เธอเรียนสอบทั้งสัปดาห์และสอบได้ A ทุกวิชา!)
 4. He finished reading the book last night and recommended it to me. (เขาอ่านหนังสือจบเมื่อคืนนี้และแนะนำให้ฉัน)
 5. They didn’t understand the instructions, so they asked the teacher for help. (พวกเขาไม่เข้าใจคำแนะนำ ดังนั้นพวกเขาจึงขอความช่วยเหลือจากครู)
 6. My mom cooked my favorite dish for dinner last night. (แม่ของฉันทำอาหารจานโปรดของฉันให้ทานเป็นมื้อเย็นเมื่อคืนนี้)
 7. We watched a funny movie last weekend and laughed all night long. (พวกเราไปดูหนังตลกเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วและหัวเราะกันทั้งคืน)
 8. I traveled to Europe last summer and visited many beautiful countries. (ฉันเดินทางไปยุโรปเมื่อฤดูร้อนที่แล้วและได้ไปเที่ยวหลายประเทศที่สวยงาม)
 9. She lived in New York City for a few years before moving back to Thailand. (เธออาศัยอยู่ในนิวยอร์กซิตี้สักสองสามปีก่อนจะย้ายกลับมาเมืองไทย)
 10. He played soccer every day after school when he was a child. (เขาเล่นฟุตบอลทุกวันหลังเลิกเรียนตอนที่เขายังเป็นเด็ก)
 11. We didn’t go to the party because we were sick. (พวกเราไม่ได้ไปงานปาร์ตี้เพราะเราป่วย)
 12. She wrote a letter to her friend last week. (เธอเขียนจดหมายถึงเพื่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)
 13. They bought a new car last month. (พวกเขาซื้อรถยนต์คันใหม่เมื่อเดือนที่แล้ว)
 14. My brother lost his keys yesterday, but he found them later. (น้องชายของฉันทำกุญแจหายเมื่อวานนี้ แต่ต่อมาก็เจอ)
 15. We went to bed early last night because we were tired. (พวกเราเข้านอนเร็วเมื่อคืนนี้เพราะเราเหนื่อย)
 16. I studied English every day for a year and improved my skills a lot. (ฉันเรียนภาษาอังกฤษทุกวันเป็นเวลาหนึ่งปีและพัฒนาทักษะของฉันไปมาก)
 17. She didn’t like the food at the restaurant. (เธอไม่ชอบอาหารที่ร้านอาหาร)
 18. They watched the news every night last week. (พวกเขาดูข่าวทุกคืนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)
 19. My dad fixed the car yesterday. (พ่อของฉันซ่อมรถเมื่อวานนี้)
 20. We had a great time at the party last weekend. (พวกเราสนุกมากที่งานปาร์ตี้เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว)
ตัวอย่างประโยค past simple tense 20 ประโยค
ตัวอย่างประโยค past simple tense 20 ประโยค

VII. การแยกแยะระหว่าง past simple และ present perfect

ทั้งสองกาลนี้มักจะสับสนกัน และเป็นเหตุให้มีความผิดพลาดในการใช้งานซึ่งอาจนำไปสู่การลดคะแนน คุณควรสังเกต:

  Past Simple Tense Present Perfect Tense
ความเหมือน ทั้งสองอธิบายเหตุการณ์หรือการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต
ความแตกต่าง
 • อธิบายเฉพาะเกี่ยวกับอดีต

ตัวอย่าง: I highlighted the key words. (ฉันได้ทำเครื่องหมายคำสำคัญเมื่อฉันอ่านหนังสือ และฉันได้ทำเครื่องหมายเสร็จสิ้นแล้ว.)

 • อธิบายเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้หรืออาจเข้าใจได้ถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือการกระทำ

ตัวอย่าง: I read the leaflets when I was in the library. (ฉันได้อ่านแผ่นพับเมื่อฉันนั่งอยู่ในห้องสมุด. ตอนนี้ฉันไม่ได้นั่งอยู่ที่ห้องสมุดแล้วและฉันก็ไม่ได้อ่านแผ่นพับอีกต่อไป.)

 • ใช้วลีที่บ่งบอกช่วงเวลาที่ชัดเจนและจบแล้ว

ตัวอย่าง: I read five books last week.

(‘last week’ = สัปดาห์ที่ผ่านมา, จบแล้ว)

 • เชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน

ตัวอย่าง: I’ve highlighted the key words. (ฉันได้ทำเครื่องหมายคำสำคัญไว้ในบางช่วงก่อนที่จะพูดและอาจจะทำเครื่องหมายต่อไป.)

 • ไม่ระบุช่วงเวลาเฉพาะ

ตัวอย่าง: Have you read the leaflet? (อ่านแผ่นพับรึยัง? ไม่จำเป็นต้องระบุว่าอ่านเมื่อไหร่ แต่ต้องอ่านก่อนช่วงเวลาที่พูด.)

 • ใช้วลีที่บ่งบอกช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน

ตัวอย่าง: I’ve read five articles this week.

(‘this week’ = สัปดาห์นี้, อาจจะยังไม่จบ)

VIII. แบบฝึกหัด past simple tense (พร้อมคำตอบ)

แบบฝึกหัดที่ 1: เปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นอดีตกาลที่เรียบง่าย

 1. I go to school by bus every day.
 2. She plays the piano very well.
 3. They have a big house in the city center.
 4. We watch a movie last night.
 5. Do you like ice cream?
 6. What time does the train leave?
 7. I am going to the park now.
 8. She can speak three languages fluently.
 9. They are not here at the moment.
 10. How long have you been learning English?

แบบฝึกหัดที่ 2: เลือกรูปแบบคำกริยาที่ถูกต้องในวงเล็บเพื่อทำให้ประโยคสมบูรณ์

 1. I (watch) a movie last night.
 2. She (not go) to school yesterday because she was sick.
 3. They (have) a picnic in the park last weekend.
 4. We (learn) many new things in our English class last week.
 5. He (not finish) his homework last night because he was watching TV.

คำตอบ:

แบบฝึกหัดที่ 1:

 1. I went to school by bus every day.
 2. She played the piano very well.
 3. They had a big house in the city center.
 4. We watched a movie last night.
 5. Did you like ice cream?
 6. What time did the train leave?
 7. I was going to the park then.
 8. She could speak three languages fluently.
 9. They were not here at the moment.
 10. How long have you been learning English?

แบบฝึกหัดที่ 2:

 1. watched
 2. didn’t go
 3. had
 4. learned
 5. didn’t finish

ข้างต้นคือทฤษฎีและแบบฝึกหัดทั้งหมดเกี่ยวกับ Past Simple Tense ในภาษาอังกฤษ อย่าลืมทำแบบฝึกหัดให้เสร็จสิ้นเพื่อเก็บความรู้และรวบรวมไว้

Rate this post
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more