Past Continuous Tense: โครงสร้าง, การใช้งาน และการฝึกทำโจทย์พร้อมคำตอบ

Past Continuous Tense เป็นหนึ่งในเวลาที่สำคัญในภาษาอังกฤษ, ใช้เพื่อแสดงการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต. การเข้าใจโครงสร้าง, วิธีการใช้ และสัญญาณเพื่อจำแนกเวลานี้จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ. ไปติดตามบทความนี้เพื่อสำรวจทุกสิ่งเกี่ยวกับ Past Continuous Tense กันเถอะ!

Past Continuous Tense
Past Continuous Tense

I. Past Continuous Tense คืออะไร?

Past Continuous Tense หรือที่รู้จักในชื่อ thì quá khứ tiếp diễn ใช้สำหรับอธิบายการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต. การกระทำนี้อาจยาวนานหรือถูกรบกวนโดยการกระทำอื่น.

II. Past Continuous Tense โครงสร้าง

โครงสร้างสำหรับทั้งสามรูปแบบของเวลา quá khứ tiếp diễn ได้แก่:

1. รูปบวก

S + was/were + V-ing

ตัวอย่าง:
She was writing emails when the alarm went off. (เธอกำลังเขียนอีเมลเมื่อเสียงเตือนดังขึ้น)
The children were playing at the park at that time. (เด็กๆ กำลังเล่นที่สวนสาธารณะในเวลานั้น)

2. รูปลบ

S + was/were + not + V-ing

ตัวอย่าง:

 • He wasn’t paying attention during the meeting. (เขาไม่ได้ให้ความสนใจระหว่างการประชุม)
 • They weren’t sleeping when the phone rang. (พวกเขาไม่ได้นอนหลับเมื่อโทรศัพท์ดัง)

3. รูปถาม

Was/Were + S + V-ing

W-h question + Was/Were + S + V-ing?

ตัวอย่าง:

 • What were you doing when I called? (คุณกำลังทำอะไรเมื่อฉันโทรมา?)
 • Was Jack watching TV when you saw him? (แจ็คกำลังดูทีวีเมื่อคุณเห็นเขาไหม?)

โดยที่:

 • S=I/She/He/It + Tobe (was)
 • S=We/You/ They + Tobe (were)
 • Was not = Wasn’t
 • Were not = Weren’t
Past Continuous Tense โครงสร้าง
Past Continuous Tense โครงสร้าง

III. สัญญาณในการจำแนก Past Continuous Tense

 • คุณสามารถรู้ได้ว่าเป็น Past Continuous Tense เมื่อมีคำบอกเวลาที่ชัดเจนในอดีตในประโยค:
  • At + เวลาแน่นอน + ในอดีต (เช่น At 8 a.m yesterday)
  • At + this time + ในอดีต (เช่น At this time last year)
  • In + ปีที่ระบุ (เช่น in 2003)
  • In the past (ในอดีต)
 • เมื่อมีการใช้คำเชื่อมอย่าง when/while/and ในการบอกถึงการกระทำที่เกิดขึ้นพร้อมกันหรือกระทำหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อมีอีกกระทำหนึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่อง.

IV. การใช้ Past Continuous Tense

การใช้งานที่ ตัวอย่าง
ใช้ Past Continuous Tense เพื่อบรรยายการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งที่ระบุไว้ในอดีต
 • Last night at nine o’clock, we were watching a movie. (เมื่อคืนนี้ตอนเก้าโมง, เรากำลังดูหนังอยู่)
ใช้ Past Continuous Tense เพื่อบรรยายการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นแล้วมีอีกการกระทำหนึ่งแทรกเข้ามา
 • She was taking a bath when the earthquake happened. (เธอกำลังอาบน้ำเมื่อเกิดแผ่นดินไหว)
ใช้ Past Continuous Tense เพื่อบรรยายสองการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมกันในอดีต
 • While I was preparing dinner, my sister was doing her homework. (ขณะที่ฉันกำลังเตรียมอาหารเย็น, น้องสาวของฉันกำลังทำการบ้าน)
ข้อควรระวังเมื่อใช้

อย่าใช้คำกริยาที่บอกถึงสถานะ (State verbs: want, like, love, understand, hate…) กับ Past Continuous Tense แต่ให้ใช้ simple past tense แทน.

 • I wanted to talk to you about something important. -> ถูกต้อง
 • I was wanting to talk to you about something important. -> ผิด

V. ตัวอย่างประโยค Past Continuous Tense 20 ประโยค

ด้านล่างนี้คือประโยคตัวอย่าง 20 ประโยคเกี่ยวกับ Past Continuous Tense ที่เรารวบรวมไว้เพื่อให้คุณใช้อ้างอิงได้ทันที:

 1. I was watching TV when the power went out. (ฉันกำลังดูทีวีเมื่อไฟดับ)
 2. She was sleeping when I got home. (เธอหลับอยู่เมื่อฉันกลับถึงบ้าน)
 3. They were playing football when it started to rain. (พวกเขาเล่นฟุตบอลตอนฝนเริ่มตก)
 4. The dog was barking at the postman when he arrived. (สุนัขเห่าใส่พนักงานส่งจดหมายเมื่อเขามาถึง)
 5. I was cooking dinner when the phone rang. (ฉันกำลังทำอาหารเย็นเมื่อโทรศัพท์ดัง)
 6. We were talking about our plans for the weekend when you called. (เรากำลังพูดคุยเกี่ยวกับแผนการของเราสำหรับสุดสัปดาห์เมื่อคุณโทรมา)
 7. She was listening to music when I interrupted her. (เธอฟังเพลงอยู่เมื่อฉันขัดจังหวะเธอ)
 8. They were arguing about politics when I walked in. (พวกเขากำลังเถียงกันเรื่องการเมืองตอนที่ฉันเดินเข้ามา)
 9. The teacher was writing on the board when the bell rang. (ครูกำลังเขียนบนกระดานเมื่อระฆังดัง)
 10. The students were taking an exam when I entered the classroom. (นักเรียนกำลังสอบเมื่อฉันเข้าห้องเรียน)
 11. I was walking to school when I saw an accident. (ฉันกำลังเดินไปโรงเรียนเมื่อฉันเห็นอุบัติเหตุ)
 12. She was riding her bike when she fell off. (เธอขี่จักรยานตอนที่เธอตก)
 13. They were swimming in the pool when it started to thunder. (พวกเขาว่ายน้ำในสระตอนที่ฟ้าร้อง)
 14. The dog was chasing the cat when I saw it. (สุนัขกำลังไล่แมวตอนที่ฉันเห็นมัน)
 15. I was eating lunch when my friend called me. (ฉันทานอาหารกลางวันอยู่เมื่อเพื่อนโทรหาฉัน)
 16. We were watching a movie when the power went out. (เรากำลังดูหนังเมื่อไฟดับ)
 17. She was reading a book when I arrived. (เธออ่านหนังสืออยู่เมื่อฉันมาถึง)
 18. They were dancing when the music stopped. (พวกเขากำลังเต้นรำเมื่อดนตรีหยุด)
 19. The teacher was explaining the lesson when the students asked a question. (ครูกำลังอธิบายบทเรียนเมื่อนักเรียนถามคำถาม)
 20. The students were taking notes when the lecture ended. (นักเรียนจดบันทึกเมื่อการบรรยายสิ้นสุดลง)
ตัวอย่างประโยค Past Continuous Tense 20 ประโยค
ตัวอย่างประโยค Past Continuous Tense 20 ประโยค

VI. แยกแยะระหว่าง Past Simple and Past Continuous Tense

ลักษณะ Past Simple Tense Past Continuous Tense
สูตร (+) S + was/were + …

(-) S + was/were + not + …

(?) Was/Were + S + …?

(+) S +  was/were + V-ing

(-) S + was/were + not + V-ing

(?) Was/were + S + V-ing? 

การใช้งาน อธิบายถึงการกระทำที่เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์ในอดีต

อธิบายถึงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลา

ใช้ในประโยคเงื่อนไขประเภทที่ 2 และ 3

ใช้ในประโยคปรารถนา

อธิบายถึงการกระทำที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ จุดเวลาหนึ่งในอดีต

อธิบายถึงการกระทำที่ยาวนานในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต

อธิบายถึงการกระทำที่ถูกขัดจังหวะโดยการกระทำอื่นในอดีต

สัญญาณบ่งบอก มีจุดเวลาที่ชัดเจนในอดีต

ไม่ใช้กริยาวิเศษณ์ที่แสดงถึงการกระทำที่ยาวนาน

ใช้คำเชื่อมเวลาบางคำ เช่น: ago, yesterday, last week, last year, …

มีจุดเวลาที่ชัดเจนในอดีต

ใช้กริยาวิเศษณ์ที่แสดงถึงการกระทำที่ยาวนาน

ใช้คำเชื่อมเวลาบางคำ เช่น: when, while, as, before, until, …

ตัวอย่าง
 • I watched a movie last night. (ฉันดูหนังเมื่อคืน)
 • She went to the store yesterday. (เธอไปตลาดเมื่อวาน)
 • They played football in the park last weekend. (พวกเขาเล่นฟุตบอลในสวนเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว)
 • I was watching a movie when you called. (ฉันกำลังดูหนังตอนที่คุณโทรมา)
 • She was sleeping when I arrived home. (เธอหลับอยู่เมื่อฉันกลับถึงบ้าน)
 • They were playing football when it started to rain. (พวกเขาเล่นฟุตบอลตอนฝนเริ่มตก)
Past Simple and Past Continuous Tense
Past Simple and Past Continuous Tense

VII. แบบฝึกหัดประยุกต์เรื่อง Past Continuous Tense

แบบฝึกหัดที่ 1: เติมประโยคให้สมบูรณ์โดยใช้คำกริยาในอดีตกาลต่อเนื่อง:

 1. When I arrived at the party, everyone ________ (dance).
 2. While I ________ (study) for my exam, my phone ________ (ring).
 3. We ________ (have) dinner when the power ________ (go out).
 4. She ________ (walk) to school when she ________ (see) an accident.
 5. I ________ (watch) TV when you ________ (call) me.

บทที่ 2: เลือกคำตอบที่ถูกต้อง:

 1. Yesterday, I ________ (see) John at the park. He ________ (walk) his dog.
  • (A) was seeing, was walking
  • (B) saw, was walking
  • (C) saw, walked
 2. While I ________ (wait) for the bus, it ________ (start) to rain.
  • (A) was waiting, was starting
  • (B) waited, started
  • (C) was waiting, started
 3. When she ________ (arrive) at the party, everyone ________ (already) (leave).
  • (A) was arriving, had already left
  • (B) arrived, had already left
  • (C) arrived, already left
 4. I ________ (not) (listen) to music when you ________ (call) me.
  • (A) wasn’t listening, called
  • (B) didn’t listen, called
  • (C) wasn’t listening, called
 5. They ________ (play) football when it ________ (start) to thunder.
  • (A) were playing, was starting
  • (B) played, started
  • (C) were playing, started

บทที่ 3: เขียนประโยคที่สมบูรณ์โดยใช้ Past Continuous Tense:

 1. What ________ (you / do) when I ________ (see) you yesterday?
 2. She ________ (not / feel) well when she ________ (go) to the doctor.
 3. They ________ (have) a picnic in the park when it ________ (start) to rain.
 4. I ________ (read) a book when the phone ________ (ring).
 5. While he ________ (drive) to work, he ________ (see) an accident.

คำตอบ:

บทที่ 1:

 1. were dancing
 2. was studying, rang
 3. were having, went out
 4. was walking, saw
 5. was watching, called

บทที่ 2:

 1. (B) saw, was walking
 2. (C) was waiting, started
 3. (A) was arriving, had already left
 4. (A) wasn’t listening, called
 5. (C) were playing, started

บทที่ 3:

 1. What were you doing when I saw you yesterday?
 2. She didn’t feel well when she went to the doctor.
 3. They were having a picnic in the park when it started to rain.
 4. I was reading a book when the phone rang.
 5. While he was driving to work, he saw an accident.

ด้วยความรู้และแบบฝึกหัดที่นำเสนอในบทความนี้ หวังว่าคุณจะสามารถใช้ Past Continuous Tense ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้คุณฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถใช้งานเวลานี้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเรียนรู้นะคะ!

5/5 - (1 vote)
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more