วิธีการแยก Will – Would ในภาษาอังกฤษอย่างง่ายและวิธีการใช้งาน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์มากมาย หนึ่งในหัวข้อที่มักสร้างความสับสนให้กับนักเรียนภาษาอังกฤษคือการใช้ Will และ Would บทความนี้มุ่งหวังที่จะอธิบายความแตกต่างระหว่าง Will และ Would อย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างประโยคที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านสามารถใช้ Will และ Would ได้อย่างถูกต้อง

Will - Would
Will – Would

I. การเข้าใจเกี่ยวกับ Will ในภาษาอังกฤษ

1. ความหมาย

คำว่า “Will” แปลว่า “จะ” ใช้ในการแสดงถึงการกระทำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 • I will be there on time. Don’t worry. (ฉันจะไปตรงเวลา ไม่ต้องห่วง)
 • She will always help her friends in need. (เธอจะช่วยเหลือเพื่อน ๆ ของเธอเสมอเมื่อพวกเขาต้องการ)

2. การใช้ will

โครงสร้าง:

 • ประโยคยืนยัน: เรื่อง (Subject) + will + กริยาต้น (infinitive verb).
 • ประโยคปฏิเสธ: เรื่อง (Subject) + will not/ won’t + กริยาต้น (infinitive verb).
 • ประโยคคำถาม: Will + เรื่อง (Subject) + กริยาต้น (infinitive verb).

“Will” ใช้ในเงื่อนไขประเภท 1: If + เรื่อง + กริยา (s/es): S + will/can/shall + กริยาต้น (infinitive verb).

แสดงอนาคต:

 • I will go to school tomorrow. (ฉันจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้)
 • She will be 18 next year. (เธอจะอายุ 18 ปีในปีหน้า)

แสดงความตั้งใจ:

 • I will help you with your homework. (ฉันจะช่วยเธอทำการบ้าน)
 • We will clean the house. (เราจะทำความสะอาดบ้าน)

แสดงสัญญา:

 • I promise I will be there on time. (ฉันสัญญาว่าฉันจะไปตรงเวลา)
 • He will never leave you. (เขาจะไม่มีวันทิ้งเธอ)

แสดงความคาดการณ์:

 • I think it will rain later. (ฉันคิดว่ามันจะฝนตกในภายหลัง)
 • The movie will be a hit. (ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นที่โด่งดัง)
การใช้ will
การใช้ will

II. การเข้าใจเกี่ยวกับ Would ในภาษาอังกฤษ

1. ความหมาย

Would ใช้เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตจากมุมมองในอดีต

ตัวอย่าง:

 • Would you mind closing the door? (คุณช่วยปิดประตูหน่อยได้ไหม) ประโยคนี้ใช้ Would แสดงความสุภาพ
 • If I were you, I would go to the doctor. (ถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะไปหาหมอ) ประโยคนี้ใช้ Would แสดงเงื่อนไขในอดีต

2. Would ใช้ยังไง

ในภาษาอังกฤษ คำ Would ถูกใช้เพื่อพูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตจากมุมมองในอดีต

ตัวอย่าง:

 • I would always visit my grandparents on weekends when I was a child. (เมื่อฉันเป็นเด็ก ฉันจะไปเยี่ยมปู่ย่าของฉันในวันเสาร์และอาทิตย์เสมอ)
 • She said she would call me as soon as she arrived. (เธอบอกว่าเธอจะโทรหาฉันเมื่อถึง)

โครงสร้าง:

 • ประโยคบอก: Subject (เรื่อง) + would + infinitive verb (กริยาต่อไป)
 • ประโยคปฏิเสธ: Subject (เรื่อง) + would not/ wouldn’t + infinitive verb (กริยาต่อไป)
 • Would ใช้เพื่อนำเสนอคำเชิญ, คำขอ, คำขออนุญาต… อย่างสุภาพ

ตัวอย่าง:

 • Would you like to have dinner with us tonight? (คุณต้องการรับประทานอาหารเย็นกับเรามั้ย?)
 • I would appreciate it if you could help me with this project. (ฉันจะให้ความสำคัญถ้าคุณช่วยฉันในโครงการนี้)

โครงสร้าง: Would + Subject (เรื่อง) + infinitive verb (กริยาต่อไป)?

Would ใช้เพื่อนำเสนอการสมมติสมาน, เรื่องที่ผู้พูดนึกภาพไว้

ตัวอย่าง:

 • If I won the lottery, I would travel around the world. (ถ้าฉันถูกลอตเตอรี่ ฉันจะเดินทางรอบโลก)
 • She said if she had known earlier, she would have come to the party. (เธอบอกว่าถ้าเธอรู้ก่อนหน้านี้ เธอจะมางานปาร์ตี้)

โครงสร้าง:

 • ประโยคเงื่อนไขชนิด 2: If + Subject (เรื่อง) + V-ed, S + would/could/should + infinitive verb (กริยาต่อไป)
 • ประโยคเงื่อนไขชนิด 3: If + Subject (เรื่อง) + had + Vpp/V-ed, S + would/could/might + have + Vpp/V-ed.

ตัวอย่าง:

 • If I had more money, I would buy a bigger house. (ถ้าฉันมีเงินมากกว่านี้ ฉันจะซื้อบ้านหลังใหญ่กว่านี้)
 • If they had arrived earlier, they could have caught the train. (หากพวกเขามาถึงเร็วกว่านี้พวกเขาก็สามารถทำได้ทันเวลา)
ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

III. การแยกแยะ Will – Would ในภาษาอังกฤษอย่างง่าย

วิธีการแยก “would” และ “will” และการใช้งานให้ถูกต้องคืออย่างไร? มาเรียนรู้วิธีง่ายๆ กันที่ theieltsclub.com นะคะ!

การแยกแยะ Will – Would Will Would
โดยใช้
 • การรับรองว่าเหตุการณ์บางอย่างจะเกิดขึ้นในอนาคต
 • ใช้เพื่อแสดงคำสัญญาหรือคำมั่นสัญญา
 • ใช้ในคำถามเพื่อแสดงความต้องการหรือคำขอ
 • ใช้ในเงื่อนไขประเภท 1 เพื่ออธิบายว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีเงื่อนไขบางอย่างที่เป็นจริง
 • การยืนยันว่าเหตุการณ์บางอย่างจะเกิดขึ้นในอนาคต จากมุมมองของอดีต
 • ใช้เพื่อแสดงความปรารถนา ความชื่นชม
 • ใช้ในประโยคถามเพื่อแสดงคำขอหรือแนะนำ (อย่างสุภาพและเคารพ)
 • ใช้ในประโยคเงื่อนไขชนิดที่ 2 และชนิดที่ 3 เพื่อแสดงสถานการณ์ที่เป็นเพียงสมมติว่าไม่เป็นจริงในอดีตหรือปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น
 • She will graduate from university next year. (เธอจะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในปีหน้า)
 • I will help you with your homework after I finish my own. (ฉันจะช่วยคุณทำการบ้านหลังจากที่ฉันทำการบ้านเสร็จ)
 • Will you pass me the salt, please? (กรุณาส่งเกลือให้ฉันหน่อยได้ไหม)
 • If it rains tomorrow, I will stay indoors. (ถ้าพรุ่งนี้ฝนตก ฉันจะอยู่ในบ้าน)
 • Before the party, she said she would bring a cake. (ก่อนเริ่มงานปาร์ตี้ เธอบอกว่าเธอจะนำเค้กมาด้วย)
 • I would love to travel to Japan someday. (ฉันอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นสักวันหนึ่ง)
 • Would you please pass me the salt? (คุณช่วยส่งเกลือให้ฉันหน่อยได้ไหม)
 • If I had more time, I would learn to play the piano. (ถ้าฉันมีเวลามากขึ้น ฉันจะเรียนเล่นเปียโน)

IV. การฝึกปฏิบัติการใช้ Will – Would ในภาษาอังกฤษ

กรอกคำว่า Will หรือ Would ในช่องว่าง

 1. _________ you like to go to the movies with me tonight?
 2. I _________ be there on time. Don’t worry.
 3. If I had more money, I _________ buy a new car.
 4. She _________ always helps her friends in need.
 5. What _________ you do if you won the lottery?

เฉลย

 1. Would
 2. Will
 3. Would
 4. Would
 5. Would

Will – Would เป็นกริยาช่วยที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่มีความหมายและวิธีใช้ที่แตกต่างกัน Will ใช้แสดงความหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  while Would ใช้แสดงความหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต หรือใช้ในสถานการณ์สมมติ

การเข้าใจและใช้ Will และ Would อย่างถูกต้อง จะช่วยให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5/5 - (1 vote)
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more