If Clause Type 2 – โครงสร้าง, การใช้งาน, แบบฝึกหัดพร้อมคำตอบ

คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ “If Clause Type 2” (ประโยคเงื่อนไขประเภท 2) ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน, การแปรผัน และแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับประเภทประโยคเงื่อนไขนี้แก่คุณ มาค้นพบกันเลยเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษของคุณ!

If Clause Type 2
If Clause Type 2

I. If Clause Type 2 คืออะไร?

“If Clause Type 2” หรือที่รู้จักกันว่า “ประโยคเงื่อนไขประเภท 2” ใช้เพื่อแสดงการกระทำ/เหตุการณ์/สถานการณ์ที่อาจจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบางอย่างที่ไม่มีอยู่จริงในปัจจุบัน

ตัวอย่าง:

 • If Tom knew her address, he would send her an invitation. (ถ้าทอมรู้ที่อยู่ของเธอ เขาจะส่งคำเชิญไปให้)

II. โครงสร้างของประโยคเงื่อนไขประเภท 2 – If Clause Type 2

ประโยคเงื่อนไขทุกประเภทมีลักษณะเหมือนกัน ประกอบด้วย 2 ประโยค: ประโยคเงื่อนไขและประโยคหลัก โครงสร้างของประโยคเงื่อนไขประเภท 2 มีดังนี้:

If + S + V-ed/V2, S + would/could/should + V1 (wouldn’t/couldn’t + V1)

If + S + were/was, S + would/could/should + V1 (wouldn’t/couldn’t + V1)

หมายเหตุ: หลายคนสงสัยว่าใช้ was หรือ were ในประโยคเงื่อนไขประเภท 2 คำตอบคือ “สำหรับผู้พูดเจ้าของภาษา, พวกเขามักจะใช้ ‘were’ สำหรับทุกบุคคล, แทนที่จะใช้ ‘was'”

ตัวอย่าง:

 • If Anna were more careful, she wouldn’t make so many mistakes. (ถ้าอันนาระมัดระวังมากขึ้น เธอจะไม่ทำผิดพลาดบ่อยครั้ง)
 • If it were sunny, we could have a picnic. (ถ้าอากาศแจ่มใส เราสามารถจัดปิกนิกได้)
โครงสร้างของประโยคเงื่อนไขประเภท 2
โครงสร้างของประโยคเงื่อนไขประเภท 2

III. การใช้งานประโยคเงื่อนไขประเภท 2 – If Clause Type 2

 • ใช้เพื่อแสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่อาจจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต:

ตัวอย่างใหม่: If I had the opportunity, I would travel around the world. (ถ้าฉันมีโอกาส, ฉันจะเดินทางรอบโลก -> ในปัจจุบันฉันไม่มีโอกาสนั้น)

 • ใช้เพื่อให้คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะแก่ผู้อื่นหรือแสดงความปรารถนาอย่างสุภาพ:

ตัวอย่างใหม่: If I were in your place, I wouldn’t take the risk. (ถ้าฉันอยู่ในตำแหน่งของคุณ, ฉันจะไม่เสี่ยง)

 • ใช้เพื่อแสดงสมมติฐานที่ไม่มีอยู่จริงในชีวิตหรือเป็นการจินตนาการของคุณหรือผู้อื่น:

ตัวอย่างใหม่: If I owned a sports car, I would race every weekend. (ถ้าฉันมีรถสปอร์ต, ฉันจะแข่งทุกสุดสัปดาห์ -> ตอนนี้ฉันไม่มีรถสปอร์ต)

 • ใช้เพื่อแสดงเหตุผลที่ทำไมคุณไม่สามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ (โครงสร้างของประโยคเงื่อนไขประเภท 2 ยังสามารถใช้เพื่อปฏิเสธข้อเสนอของผู้อื่นได้อย่างสุภาพ):

ตัวอย่างใหม่: If I weren’t so busy this week, I would help you with your project. (ถ้าสัปดาห์นี้ฉันไม่ยุ่ง, ฉันจะช่วยคุณกับโปรเจคของคุณ)

 • ใช้เพื่อถามคำถามสมมติฐานที่ไม่มีความเป็นจริง:

ตัวอย่างใหม่: What would you do if you won the lottery? (คุณจะทำอะไรถ้าคุณถูกลอตเตอรี?)

IV. การแปรผันของ If Clause Type 2 (ประโยคเงื่อนไขประเภท 2)

 • การแปรผันของประโยค If:

If + S + were + V-ing (Past continuous tense), S + would/ could + V-inf

ตัวอย่างใหม่: If I were cooking, I wouldn’t answer the phone. (ถ้าฉันกำลังทำอาหาร, ฉันจะไม่รับโทรศัพท์)

If + S + had + PII (Past Perfect Tense), S + would/ could + V-inf

ตัวอย่างใหม่: If I had studied harder, I wouldn’t have failed. (ถ้าฉันเรียนหนักขึ้น, ฉันจะไม่ล้มเหลว)

 • การแปรผันของประโยคหลัก:

If + S + V (past simple), S + would/ could + be + V-ing

ตัวอย่างใหม่: If it were raining, I would be staying indoors. (ถ้าฝนตก, ฉันจะอยู่ข้างใน)

If + S + V (past simple), S + V (past simple)

ตัวอย่างใหม่: If I felt better yesterday, I went to the party. (ถ้าฉันรู้สึกดีขึ้นเมื่อวาน, ฉันไปงานปาร์ตี้)

V. การใช้โครงสร้างกลับของประโยค If Clause Type 2

นอกจากโครงสร้างปกติของประโยคเงื่อนไขประเภท 2 แล้ว ยังมีโครงสร้างกลับที่มักปรากฏอยู่บ่อยครั้ง มาดูโครงสร้างกลับของประโยคเงื่อนไขประเภท 2 ต่อไปนี้:

Were + S1 + (not) + O, S2 + would/might/could + รูปกริยาต้นฉบับ

หมายเหตุ:

 • ถ้าในประโยคมีกริยา “were” ให้ย้าย “were” ไปยังตำแหน่งต้นประโยค
 • ถ้าในประโยคไม่มีกริยา “were” ให้ใช้ “were” และใช้ “to V”

ตัวอย่างใหม่:

 • Were I in your situation, I wouldn’t make that decision. (ถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์ของคุณ, ฉันจะไม่ตัดสินใจแบบนั้น)
 • Were I to start my own business, I would invest in technology. (ถ้าฉันเริ่มทำธุรกิจของตัวเอง, ฉันจะลงทุนในเทคโนโลยี)
การใช้โครงสร้างกลับของประโยค If Clause Type 2
การใช้โครงสร้างกลับของประโยค If Clause Type 2

VI. แบบฝึกหัดประโยค If Clause Type 2 พร้อมคำตอบ

แบบฝึกหัดที่ 1: เติมคำกริยารูปแบบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง:

 1. If I (have) more time, I (study) harder for the exam.
 2. If she (know) how to speak English, she (get) a better job.
 3. If we (not have) a car, we (take) the bus to school.
 4. If it (rain) tomorrow, we (not go) to the picnic.
 5. If I (be) you, I (not eat) that fast food.

แบบฝึกหัดที่ 2: เขียนประโยคต่อไปนี้ใหม่ในรูปแบบแอนนาแกรม:

 1. If I had a million dollars, I would travel around the world.
 2. If she had known the truth, she would not have been so angry.
 3. If we had had more time, we would have finished the project.
 4. If I had been you, I would have apologized to her.
 5. If it had not rained, we would have gone to the beach.
คำตอบ:

แบบฝึกหัดที่ 1:

 1. had, would study
 2. knew, would get
 3. didn’t have, would take
 4. rained, wouldn’t go
 5. were, wouldn’t eat

แบบฝึกหัดที่ 2:

 1. Had I a million dollars, I would travel around the world.
 2. Had she known the truth, she would not have been so angry.
 3. Had we had more time, we would have finished the project.
 4. Had I been you, I would have apologized to her.
 5. Had it not rained, we would have gone to the beach.

หากข้อประเภทที่ 2 เป็นหัวข้อสำคัญในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษช่วยให้คุณแสดงเงื่อนไขที่ไม่เป็นจริงหรือขัดกับความเป็นจริงในปัจจุบันได้ หวังว่าบทความนี้จะทำให้คุณมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับโครงสร้าง การใช้งาน รูปแบบต่างๆ และแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับ If Clause Type 2 ซึ่งจะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญประโยคประเภทนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคุณ!

Rate this post
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more