Wh questions คืออะไร? วิธีใช้ WH questions ในภาษาอังกฤษอย่างไร?

คำถาม เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสาร ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในภาษาอังกฤษ คำถามที่ใช้เพื่อดึงข้อมูล specific เกี่ยวกับบุคคล สถานที่ สิ่งของ เหตุการณ์ เวลา หรือเหตุผล เรียกว่า Wh questions บทความนี้ มุ่งหวังที่จะช่วยผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับ Wh questions และวิธีการใช้ในภาษาอังกฤษ

Wh questions
Wh questions

I. WH question คืออะไร?

WH questions เป็นประเภทของคำถามในภาษาอังกฤษที่เริ่มต้นด้วยคำว่า “wh-” เช่น what (อะไร), when (เมื่อไหร่), where (ที่ไหน), who (ใคร), why (ทำไม), how (อย่างไร), และคำที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้วคำถามเหล่านี้ถูกใช้เพื่อหาข้อมูลหรือขออธิบายเกี่ยวกับปัญหาบางประการ

II. คำถามที่ใช้บ่อยในภาษาอังกฤษ

ด้านล่างนี้เป็นคำถามที่ต้องการข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวละคร เหตุการณ์ เวลา และสถานที่…. ยอดนิยมในภาษาอังกฤษ:

WH question โดยใช้
What
 • “What” หมายถึง “อะไร” ในภาษาอังกฤษ
 • ใช้ในการถามเกี่ยวกับสิ่งหรือเหตุการณ์ใดๆ
When
 • ในภาษาอังกฤษ คำว่า “When” หมายถึง “เมื่อไหร่”
 • ใช้สำหรับถามเวลา (time)
Where
 • ในภาษาอังกฤษ, Where หมายถึง “ที่ไหน”
 • ใช้สำหรับถามสถานที่ (places)
Why
 • ในภาษาอังกฤษ, “Why” หมายถึง “ทำไม”
 • ใช้ถามเหตุผล (reasons)
Who
 • ในภาษาอังกฤษ “Who” หมายถึง “ใคร”
 • ใช้เพื่อถามเกี่ยวกับคน (people) และคนเป็นเป็นเฉพาะเจาะจง (subject)
Whose
 • ในภาษาอังกฤษ, “Whose” หมายถึง “ของใคร”
 • ใช้เพื่อถามเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของ (การครอบครอง)
Whom
 • ในภาษาอังกฤษ, Whom หมายถึง “ใคร”
 • ใช้ในการถามเกี่ยวกับบุคคล (people) และใช้เป็นเอกภาพ (object)
Which
 • ในภาษาอังกฤษ, “Which” หมายถึง “อันไหน”
 • ใช้เพื่อถามเกี่ยวกับการเลือก (choices)
How
 • ในภาษาอังกฤษ How หมายถึง “อย่างไร”
 • ใช้สอบถามเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการ (manner and process)

III. วิธีการตอบคำถาม WH questions ในภาษาอังกฤษ

บ่อยครั้งที่ผู้คนถามว่าคำถาม Wh ไม่สามารถตอบได้ด้วยคำว่าใช่/ไม่ใช่ แต่คุณต้องให้คำตอบเฉพาะเจาะจงที่ตรงกับถ้อยคำของคำถาม อ้างอิงตอนนี้!

คำที่จะถาม เนื้อหาของประโยคที่จะตอบ ตัวอย่างคำถาม ตัวอย่างคำตอบ
What คำตอบคือสิ่งหนึ่ง สิ่งที่เป็นเหตุการณ์ (things) มักจะเป็นนามสมาชิก (nouns) โดยทั่วไป What is your favorite food? (อาหารโปรดของคุณคืออะไร?) My favorite food is pizza. (อาหารโปรดของฉันคือพิซซ่า.)
When คำตอบจะต้องเป็นเวลา When will you come back? (เมื่อไหร่คุณจะกลับมา?) I will come back tomorrow. (ฉันจะกลับมาพรุ่งนี้)
Where คำตอบคือสถานที่ Where do you work? (คุณทำงานที่ไหน?) I work in Bangkok. (ฉันทำงานที่กรุงเทพ)
Who บอกบุคคล Who is your best friend? (ใครคือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ?) My best friend is John. (เพื่อนที่ดีที่สุดของฉันคือจอห์น)
Whom บอกบุคคล (กรรม) Whom did you meet yesterday? (เมื่อวานคุณเจอใคร?) I met my teacher yesterday. (ฉันพบอาจารย์ของฉันเมื่อวานนี้)
Which บอกตัวเลือก Which shirt do you like? (คุณชอบเสื้อตัวไหน?) I like the blue shirt. (ฉันชอบเสื้อสีน้ำเงิน)
Whose บอกเจ้าของ Whose dog is this? (สุนัขตัวนี้เป็นของใคร?) This is my dog. (นี่คือสุนัขของฉัน.)
Why บอกเหตุผล Why are you sad? (ทำไมคุณถึงเศร้า?) I am sad because I lost my phone. (ฉันเสียใจเพราะฉันทำโทรศัพท์หาย)
How บอกวิธี ลักษณะ How did you get here? (คุณมาที่นี่ได้อย่างไร?) I came here by bus. (ฉันมาที่นี่โดยรถบัส)

IV. วิธีการสร้างคำถาม WH questions ในภาษาอังกฤษ

1 เมื่อคำถามมีคำช่วยหรือคำกริยาช่วย (คำกริยาเบี่ยงเบน)

สำหรับคำถามที่มีคำช่วยหรือคำกริยาเบี่ยงเบน, คุณใช้โครงสร้างคำถามกับ “Wh-word” ดังนี้:

คำเพื่อถาม + คำช่วย/คำกริยาเบี่ยงเบน + ประธาน (subject) + กริยาหลัก (main verb)

โดยมี:

 • คำช่วย (“be”, “have”, “do”) เป็นองค์ประกอบช่วยให้กริยาหลักในคำถาม…คุณต้องใช้คำช่วยที่ตรงกับบุคคลของประธานและเวลาของประโยค.
 • คำกริยาเบี่ยงเบน (“must”, “have to”, “can”, “could”, “may”, “might”, “need”, “should”, “ought to”, “had better”, “dare”) เป็นคำกริยาที่เพิ่มความหมายให้กับกริยาหลักในประโยค, ใช้เพื่อแสดงคำแนะนำ, คำแนะนำ, ความสามารถ, ความจำเป็น ฯลฯ ในภาษาอังกฤษ.
 • กริยาหลัก: คุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเวลาของกริยาหลักเมื่อมีคำช่วยในประโยค.

ตัวอย่างเช่น:

 • “Why have you decided to study English?” (ทำไมคุณตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษ?)
  • “Why” เป็นคำเพื่อถาม, “have” เป็นคำช่วย, “you” เป็นประธาน, และ “decided” เป็นกริยาหลัก
 • “How can she improve her writing skills?” (เธอสามารถปรับปรุงทักษะการเขียนของเธอได้อย่างไร?)
  • “How” เป็นคำเพื่อถาม, “can” เป็นคำกริยาเบี่ยงเบน, “she” เป็นประธาน, และ “improve” เป็นกริยาหลัก
 • “What do they think about the new policy?” (พวกเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับนโยบายใหม่?)
  • “What” เป็นคำเพื่อถาม, “do” เป็นคำช่วย, “they” เป็นประธาน, และ “think” เป็นกริยาหลัก.

2 เมื่อคำถามไม่มีคำช่วยหรือคำกริยาเบี่ยงเบน

เมื่อคำถามเช่น What, Which, Who, Whose ทำหน้าที่เป็นประธานหรือเป็นส่วนหนึ่งของประธาน, คุณไม่จำเป็นต้องใช้คำช่วยสำหรับประโยคนั้น. นี่คือโครงสร้างทั่วไปของประโยคคำถามประเภทนี้:

ประธาน (คำถาม) + กริยาหลัก

ตัวอย่างเช่น:

 • “What happened at the party last night?” (เกิดอะไรขึ้นที่ปาร์ตี้เมื่อคืนนี้?)
  • ในประโยคนี้, “What” เป็นประธานของคำถามและเชื่อมต่อโดยตรงกับกริยาหลัก “happened”.
 • “Who called me this morning?” (ใครโทรหาฉันเช้านี้?)
  • “Who” ทำหน้าที่เป็นประธานและไม่ต้องการคำช่วย; มันเชื่อมต่อโดยตรงกับกริยา “called”.
 • “Which route should we take?” (เราควรเลือกเส้นทางไหน?)
  • “Which” เป็นส่วนหนึ่งของประธาน, แสดงถึงการเลือก; ไม่ต้องการคำช่วยเมื่อเชื่อมต่อกับ “should”, ซึ่งเป็นกริยาเบี่ยงเบนที่นี่และทำหน้าที่เหมือนคำช่วยเป็นข้อยกเว้นเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาคำถาม.

V. การฝึกปฏิบัติ

คำแนะนำ: เลือกคำถาม WH ที่เหมาะสมจากตัวเลือกที่ให้มาเพื่อเติมในช่องว่าง

 1. _____ is your favorite color?

(a) What (b) When (c) Where (d) Why

 1. _____ did you go to the park yesterday?

(a) What (b) When (c) Where (d) Why

 1. _____ is your best friend?

(a) What (b) When (c) Where (d) Who

 1. _____ did you meet your teacher?

(a) What (b) When (c) Where (d) Who

5 _____ do you like to travel?

(a) What (b) When (c) Where (d) Why

6 _____ is the capital of Thailand?

(a) What (b) When (c) Where (d) Who

7 _____ is this book?

(a) What (b) When (c) Where (d) Whose

8 _____ are you late for school?

(a) What (b) When (c) Where (d) Why

9 _____ did you learn English?

(a) What (b) When (c) Where (d) How

10 _____ many people are there in your class?

(a) What (b) When (c) Where (d) How many

คำตอบ:

 1. (a) What
 2. (c) Where
 3. (d) Who
 4. (c) Where
 5. (d) Why
 6. (a) What
 7. (a) What
 8. (d) Why
 9. (d) How
 10. (d) How many

Wh questions เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษ การเรียนรู้วิธีใช้ Wh questions อย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ถามคำถามเพื่อหาข้อมูล และแสดงความสนใจในสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Rate this post
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more