โครงสร้าง Used to คืออะไร? วิธีการใช้โครงสร้าง Used to ในภาษาอังกฤษ

เคยสงสัยไหมว่าภาษาอังกฤษใช้ “Used to” ในสถานการณ์ใด? บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับโครงสร้าง “Used to”  อธิบายวิธีการใช้ที่ถูกต้อง เปรียบเทียบกับโครงสร้าง “Be Used to” และ “Get Used to”  พร้อมทั้งฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัดท้ายบทความ

Used to
Used to

I. โครงสร้างของ Used to คืออะไร?

ในภาษาอังกฤษ, โครงสร้าง “Used to” หมายถึง เคย, ชินกับ,…เหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นแต่ในปัจจุบันไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้ว。

II. วิธีการใช้โครงสร้าง Used to

Used to ใช้แสดงถึง:

 • นิสัยหรือกิจวัตรในอดีต ที่ไม่ทำแล้ว
 • สถานะในอดีต ที่ไม่เป็นความจริงแล้ว
 • สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในอดีต

ตัวอย่างประโยค:

 • นิสัยหรือกิจวัตรในอดีต:
  • I used to play football every day when I was a child. (สมัยเด็กฉันเคยเล่นฟุตบอลทุกวัน)
  • She used to smoke, but she quit last year. (เธอเคยสูบบุหรี่ แต่เธอเลิกเมื่อปีที่แล้ว)
 • สถานะในอดีต:
  • We used to live in a small apartment. (เราเคยอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็ก ๆ)
  • My father used to be a teacher. (พ่อของฉันเคยเป็นครู)
 • สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำในอดีต:
  • It used to rain a lot in this city. (เมืองนี้เคยฝนตกบ่อย)
  • I used to get up early in the morning. (ฉันเคยตื่นเช้า)
วิธีการใช้โครงสร้าง Used to
วิธีการใช้โครงสร้าง Used to

III. โครงสร้าง Used to

1. สูตรของ Used to ในประโยค

สูตรของ Used to ตัวอย่าง
ประโยคบอกเล่า Subject + used to + verb (infinitive)
 • I used to love chocolate. (ฉันเคยชอบช็อกโกแลต)
 • They used to go to the beach every summer. (พวกเขาเคยไปทะเลทุกฤดูร้อน)
ประโยคปฏิเสธ Subject + didn’t use to + verb (infinitive)

หรือ

S + used not to + V

 • I didn’t use to like coffee. (ฉันเคยไม่ชอบกาแฟ)
 • He didn’t use to exercise regularly. (เขาเคยไม่ออกกำลังกายเป็นประจำ)
ประโยคคำถาม Did + subject + use to + verb (infinitive)?
 • Did you use to play video games? (คุณเคยเล่นวิดีโอเกมไหม?)
 • Did they use to live in the city? (พวกเขาเคยอาศัยอยู่ในเมืองไหม?)

2. ข้อควรระวังเมื่อใช้โครงสร้าง Used to

บางข้อควรจำที่จะช่วยให้คุณใช้โครงสร้าง “Used to” ได้อย่างถูกต้อง:

 • โครงสร้าง “Used to” ไม่สามารถใช้ในเวลาปัจจุบันได้: หากคุณต้องการแสดงถึงนิสัยในปัจจุบัน, คุณสามารถใช้คำที่บ่งบอกความถี่เช่น: Usually, always, often, never,…
 • ควรใช้ “Used” หรือ “Use”? สามารถเห็นได้ว่า, “Used” เป็นรูปแบบในอดีตของกริยา “Use”, เพราะฉะนั้นเราจะใช้กริยาตามหลักไวยากรณ์อย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น: เมื่ออยู่หลังกริยาช่วยเช่น: did, could, might แล้ว “Use” จะถูกใช้ในรูปธรรมชาติคือ Use

IV. บางโครงสร้างอื่นที่คล้ายกับ Used: Be Used to และ Get Used to

1. โครงสร้าง Be Used to

1.1 คำจำกัดความ

โครงสร้าง Be Used to หมายถึง ได้ชินกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง,..

1.2 วิธีการใช้ Be Used to

โครงสร้าง Be Used to Ving ใช้เพื่อแสดงว่าบางคนเคยทำบางสิ่งบางอย่างหลายครั้งและมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น. เราสามารถแปลว่า ได้ชินกับบางสิ่ง

 • ตัวอย่าง: I am used to waking up early. (ฉันคุ้นเคยกับการตื่นเช้า)

หมายเหตุ: เราใช้ V-ing หรือนามหลังโครงสร้าง be Used to คุณสามารถดูโครงสร้างด้านล่างเพื่อเข้าใจมากขึ้น

1.3 สูตรของ Be Used to ในประโยค

สูตรของ Be Used to ตัวอย่าง
ประโยคบอกเล่า Subject + be (am/is/are) + used to + Noun/Verb-ing
 • I am used to the noise. (ฉันคุ้นเคยกับเสียงดัง)
 • She is used to getting up early. (เธอชินกับการตื่นเช้า)
ประโยคปฏิเสธ Subject + am/is/are + not + used to + Noun/Verb-ing
 • I’m not used to eating spicy food. (ฉันไม่คุ้นเคยกับการกินอาหารเผ็ด)
 • They aren’t used to working long hours. (พวกเขาไม่ชินกับการทำงานล่วงเวลา)
ประโยคคำถาม Am/Is/Are + Subject + used to + Noun/Verb-ing?
 • Are you used to living in a big city? (คุณชินกับการอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ไหม?)
 • Is he used to driving on the left? (เขาชินกับการขับรถเลนซ้ายไหม?)
สูตรของ Be Used to ในประโยค
สูตรของ Be Used to ในประโยค

2. โครงสร้าง Get Used to

2.1 คำจำกัดความ

โครงสร้าง Get Used to หมายถึง ค่อยๆ ชินกับการทำบางอย่าง

2.2 วิธีการใช้โครงสร้าง Get Used to

โครงสร้าง Get Used to ใช้เพื่อแสดงว่าบางคนกำลังทำความคุ้นเคยกับปัญหาหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง.

 • ตัวอย่าง: He is getting used to the new software. (เขาเริ่มคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ใหม่แล้ว)

2.3 สูตรของ Get used to

สูตรของ Get used to ตัวอย่าง
ประโยคบอกเล่า Subject + get used to + V-ing/noun
 • I got used to the new job after a few weeks. (ฉันเริ่มคุ้นเคยกับงานใหม่หลังจากผ่านไปสองสามสัปดาห์)
 • He has gotten used to living in a big city. (เขาเริ่มคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่)
ประโยคปฏิเสธ Subject + does not (doesn’t) + get used to + V-ing/noun
 • She doesn’t get used to working late hours. (เธอไม่คุ้นเคยกับการทำงานล่วงเวลา)
 • They didn’t get used to the cold weather. (พวกเขาไม่คุ้นเคยกับอากาศหนาว)
ประโยคคำถาม Does + Subject + get used to + V-ing/noun?
 • Do you get used to the noise? (คุณคุ้นเคยกับเสียงดังไหม?)
 • How long did it take you to get used to the new environment? (คุณใช้เวลานานแค่ไหนในการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่?)
สูตรของ Get used to
สูตรของ Get used to

V. การทำแบบฝึกหัดด้วยโครงสร้าง Used to/ Be Used to และ Get Used to

คำแนะนำ: เลือกโครงสร้างที่ถูกต้อง (Used to, Be Used to, หรือ Get Used to) เติมลงในช่องว่าง

 1. _____  waking up early in the morning, but now I find it hard to get out of bed.
 2. My parents _____  living in a small town, but now they’re thinking of moving to the city.
 3. It took me a while to _____  the new time zone when I traveled abroad. 
 4. I _____  eating spicy food, but now I can’t stand it. 
 5. She _____  wearing high heels, but now she finds them uncomfortable. 
 6. I’m not _____  the noise of the traffic yet. It’s still very distracting.
 7. He _____  living alone when he first moved out of his parents’ house, but now he enjoys it.
 8. I _____  driving on the left side of the road when I was in England.
 9. She _____  the cold weather in Canada, but now she loves it.
 10. They _____  working long hours, but now they’re used to it.

เฉลย:

 1. Used to
 2. Be used to
 3. Get used to
 4. Used to
 5. Be used to
 6. Used to
 7. Get used to
 8. Used to
 9. Get used to
 10. Be used to

นี่คือทั้งหมดของความรู้สำคัญเกี่ยวกับโครงสร้าง Used to ในภาษาอังกฤษ, รวมถึงการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้าง be Used to และ Get Used to โปรดติดตามเว็บไซต์ theieltsclub เพื่ออัปเดตความรู้ที่มีประโยชน์มากขึ้นนะ. ขอให้คุณมีวันทำงานที่มีประสิทธิผลและสนุกสนาน!

Rate this post
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more