คำสรรพนามชี้แจง This, That, These, Those ในภาษาอังกฤษ

คำสรรพนามชี้แจง This, That, These, Those ในภาษาอังกฤษ: เข้าใจง่าย ใช้คล่อง พูดเป๊ะ! เคยไหม? สับสนกับคำว่า This, That, These, Those เวลาใช้ในภาษาอังกฤษ บทความนี้จะช่วยคุณ!มาเรียนรู้ การใช้คำสรรพนามชี้แจงทั้ง 4 คำนี้ให้ถูกต้อง เข้าใจง่าย และใช้งานได้คล่องแคล่ว

This That These Those
This That These Those

I. คำสรรพนามชี้แจงในภาษาอังกฤษคืออะไร?

คำสรรพนามชี้แจง (ภาษาอังกฤษ: Demonstrative Pronouns) ใช้เพื่อชี้แจงผู้หรือวัตถุที่กล่าวถึง มีคำสรรพนามชี้แจงทั้งหมด 4 คำในภาษาอังกฤษคือ: this, that, these, those

คำสรรพนามชี้แจงมักจะอยู่หน้าคำนาม ในบางกรณี, คำสรรพนามชี้แจงไม่จำเป็นต้องมีคำนามตามหลัง, มันเองก็สามารถทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคได้

ตัวอย่างเช่น:

 • This: “This is my favorite book.” (นี่คือหนังสือที่ฉันชอบที่สุด)
 • That: “Can you see that bird on the tree?” (คุณเห็นนกตัวนั้นบนต้นไม้ไหม?)
 • These: “These apples are very fresh.” (แอปเปิ้ลเหล่านี้สดมาก)
 • Those: “Those were the best days of my life.” (วันเหล่านั้นคือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉัน)

หมายเหตุ: จำเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่าง this, that, these, those – คำสรรพนามชี้แจง และ คำคุณศัพท์ชี้แจง คำคุณศัพท์ชี้แจงจะต้องใช้ร่วมกับคำนามที่อยู่ด้านหลัง

 • คำสรรพนามชี้แจง: “This is delicious.” (อันนี้อร่อย)
 • คำคุณศัพท์ชี้แจง: “This cake is delicious.” (เค้กชิ้นนี้อร่อย)

II. ตำแหน่งของคำสรรพนามชี้แจงในภาษาอังกฤษ

1. คำสรรพนามชี้แจงทำหน้าที่เป็นประธาน

เมื่อทำหน้าที่เป็นประธาน, คำสรรพนามชี้แจงจะอยู่ที่ต้นประโยคและยังอยู่หน้ากริยา “To be” หรือกริยาอื่น ๆ เช่นเดียวกับประธานอื่นๆ เราสามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุดด้วยความหมาย “นี่คือ, นั่นคือ”

ตัวอย่างเช่น:

 • This is a significant breakthrough. (นี่คือความก้าวหน้าที่สำคัญ)
 • That was a great performance.” (นั่นเป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม)
คำสรรพนามชี้แจงทำหน้าที่เป็นประธาน
คำสรรพนามชี้แจงทำหน้าที่เป็นประธาน

2. คำสรรพนามชี้แจงทำหน้าที่เป็นกรรม

คำสรรพนามสามารถทำหน้าที่เป็นกรรมและอยู่หลังกริยา

ตัวอย่างเช่น:

 • “I can’t believe this.” (ฉันไม่เชื่ออันนี้)
 • “Do you understand that?” (คุณเข้าใจอันนั้นหรือไม่)

ในภาษาอังกฤษ, คำสรรพนามชี้แจงสามารถปรากฏในประโยคเดียวกันได้, แทนที่คำนามที่ถูกพูดถึงก่อนหน้านี้

ตัวอย่างเช่น:

 • “These are good, but those were better.” (เหล่านี้ดีแต่เหล่านั้นดีกว่า)
 • “I prefer this to that.” (ฉันชอบอันนี้มากกว่าอันนั้น)

3. อยู่หลังคำบุพบท

เราจะพบสถานการณ์นี้บ่อยในการสนทนาประจำวัน

ตัวอย่างเช่น:

 • “I’m thinking about this.” (ฉันกำลังคิดเกี่ยวกับอันนี้)
 • “Can you tell me about those?” (คุณสามารถบอกฉันเกี่ยวกับเหล่านั้นได้ไหม)

III. วิธีใช้คำสรรพนามชี้แจงในภาษาอังกฤษ

1. ใช้เพื่อชี้แจงคนหรือวัตถุ

 • โดยพิจารณาจากระยะห่างและจำนวนของคนและสิ่งของที่ต้องการอ้างถึง เราจะใช้คำสรรพนามชี้แจงที่เหมาะสม

ตัวอย่างเช่น:

 • “This pen is mine.” (ปากกานี้เป็นของฉัน)
 • “Those mountains are beautiful.” (ภูเขาเหล่านั้นสวยงาม)

2. ใช้เพื่อชี้แจงเหตุการณ์, สถานการณ์ที่กำลัง/กำลังจะเกิดขึ้นหรือกำลังจะถูกกล่าวถึง

ในกรณีที่ต้องการพูดถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่จบ เราจะใช้ these หรือ this

ตัวอย่างเช่น:

 • This situation is getting complicated. (สถานการณ์นี้กำลังจะซับซ้อน)
 • These issues need immediate attention. (ประเด็นเหล่านี้ต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วน)
วิธีใช้คำสรรพนามชี้แจงในภาษาอังกฤษ
วิธีใช้คำสรรพนามชี้แจงในภาษาอังกฤษ

3. ใช้เพื่อชี้แจงเหตุการณ์, สถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว

เมื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือจบแล้ว เราจะใช้ Those และ That

ตัวอย่างเช่น:

 • “That was an amazing concert.” (นั่นเป็นคอนเสิร์ตที่น่าทึ่ง)
 • “Those were the days.” (วันเวลาเหล่านั้น)

4. วิธีการใช้งานอื่นๆ

 • This/ these, that/ those สามารถใช้แทนคำนามหรือประโยคที่ถูกพูดถึงก่อนหน้านี้
 • That/ those ในหลายบริบทที่เป็นทางการ สามารถใช้ในความหมายของ “the one(s)” (โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามหลังด้วยการเปรียบเทียบ)

IV. การแยกแยะ This, That, These, และ Those ในภาษาอังกฤษ

คำ ตำแหน่ง จำนวน ตัวอย่าง
This ใกล้ผู้พูด เอกพจน์ This is a book. (นี้เป็นหนังสือ)
That ไกลผู้พูด เอกพจน์ That is a pen. (นั่นคือปากกา)
These ใกล้ผู้พูด พหูพจน์ These are pencils. (เหล่านี้คือดินสอ)
Those ไกลผู้พูด พหูพจน์ Those are cars. (นั่นคือรถยนต์)

V. การแยกแยะคำสรรพนามชี้แจงกับคำคุณศัพท์ชี้แจง

มีหนึ่งประเภทของคำที่มีรูปแบบ “เหมือนกันพอๆ” กับคำสรรพนามชี้แจงนั่นคือ “คำคุณศัพท์ชี้แจง” (หรือเรียกอีกอย่างว่า “คำกำหนด”) แม้ว่าทั้งสองจะรวมถึง these, those, that, this แต่มีหนึ่งความแตกต่างใหญ่ในการใช้งานนั่นคือ: คำคุณศัพท์ชี้แจงจะเสมอไปกับคำนาม (เพราะมันกำลังอธิบายเกี่ยวกับสิ่งนั้น), ในขณะที่คำสรรพนามชี้แจงสามารถยืนอยู่ได้โดยอิสระ

 • Demonstrative Pronoun: “This is my car.” (นี่คือรถของฉัน) – ในตัวอย่างนี้ “This” ยืนอยู่คนเดียวและทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค
 • Demonstrative Adjective: “This car is mine.” (รถคันนี้เป็นของฉัน) – ในตัวอย่างนี้ “This” ใช้เป็นคำคุณศัพท์ชี้แจงและต้องมากับคำนาม “car” เพื่อชี้แจงว่ารถคันไหน

VI. แบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำสรรพนามชี้แจงในภาษาอังกฤษ

ออกกำลังกาย: เลือกคำสรรพนามชี้แจงที่เหมาะสม:

 1. (This/That) is a pen.
 2. (This/That) is my book.
 3. (These/Those) are my friends.
 4. (These/Those) are your books.
 5. (This/That) is a beautiful painting.
 6. (These/Those) are my favorite flowers.
 7. (This/That) is a very interesting movie.

คำตอบสำหรับการออกกำลังกาย:

 1. This
 2. That
 3. These
 4. Those
 5. This
 6. Those
 7. That

คำสรรพนามชี้แจง This, That, These, Those เป็นสิ่งที่พบเจอได้บ่อยในภาษาอังกฤษ การเข้าใจวิธีใช้และแยกแยะจะช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกฝนบ่อยๆ จนคุ้นเคย รับรองว่าคุณจะใช้คำเหล่านี้ได้อย่างคล่องแคล่วแน่นอน

Rate this post
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

เนื้อหาหลัก

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more