Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ!

Tense ทั้ง 12
Tense ทั้ง 12

I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense

1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense)

ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ

2. สูตรปัจจุบันง่าย

ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา “to be”
คำยืนยัน S + V(s/es) + O S + be (am/is/are) + O
คำปฏิเสธ S + do not/does not + V_inf S + be (am/is/are) + not + O
คำถาม Do/Does + S + V_inf? Am/is/are + S + O?
ตัวอย่างเช่น
 • He drinks coffee in the morning. (เขาดื่มกาแฟในตอนเช้า)
 • He does not play football. (เขาไม่เล่นฟุตบอล)
 • Does he drink coffee? (เขาดื่มกาแฟหรือไม่)
 • He is a student. (เขาเป็นนักเรียน)
 • He is not a teacher. (เขาไม่ใช่ครู)
 • Is he a student? (เขาเป็นนักเรียนหรือไม่)

3. การใช้ปัจจุบันง่าย

 • ปัจจุบันง่ายแสดงถึงความจริงที่ชัดเจน, หลักการ

Ex: The earth orbits around the sun. (โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์)

 • ปัจจุบันง่ายแสดงถึงการกระทำที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง, กิจวัตรในปัจจุบัน

Ex: She reads a book before bedtime every night. (เธออ่านหนังสือก่อนนอนทุกคืน)

 • ปัจจุบันง่ายแสดงถึงความสามารถของบุคคล

Ex: She speaks English fluently. (เธอพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว)

นอกจากนี้, ปัจจุบันง่ายยังใช้เพื่อแสดงแผนการที่ได้รับการจัดเตรียมไว้ในอนาคต, โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินทาง

Ex: My flight departs at 10 am next Monday. (เที่ยวบินของฉันออกเดินทางเวลา 10 โมงเช้าวันจันทร์หน้า)

4. สัญญาณที่ช่วยให้รู้จักปัจจุบันง่าย

ในประโยคที่มีการใช้คำบอกเวลาความถี่ เช่น:

 • Every day/ week/ month…: ทุกวัน/ สัปดาห์/ เดือน
 • Often, usually, frequently: บ่อยครั้ง
 • Sometimes, occasionally: บางครั้ง
 • Always, constantly: ตลอดเวลา
 • Seldom, rarely: นานๆ ครั้ง

II. ปัจจุบันกำลังดำเนิน – Present Continuous

1. คำนิยาม

ปัจจุบันกำลังดำเนิน (Present continuous tense) ใช้แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังพูดหรือรอบๆ ช่วงเวลาที่เรากำลังพูด และการกระทำนั้นยังไม่สิ้นสุด (ยังคงดำเนินต่อไป)

2. สูตรปัจจุบันกำลังดำเนิน

คำยืนยัน: S + am/is/are + V_ing

 • Ex: He is reading a book now. (เขากำลังอ่านหนังสือตอนนี้)

คำปฏิเสธ: S + am/is/are + not + V_ing

 • Ex: He is not watching TV right now. (เขาไม่กำลังดูทีวีตอนนี้)

คำถาม: Am/Is/Are + S + V_ing?

 • Ex: Are they playing outside? (พวกเขากำลังเล่นข้างนอกหรือไม่)

3. การใช้ปัจจุบันกำลังดำเนิน

แสดงการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นและยืดเยื้อในช่วงเวลาขณะนี้

 • Ex: The students are studying for the exam now. (นักเรียนกำลังเตรียมตัวสอบตอนนี้)

ตามหลังคำสั่งหรือคำขอ

 • Ex: Watch! The dog is jumping. (ดูสิ! สุนัขกำลังกระโดด)

แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ พร้อมกับใช้คำวิเศษณ์ ALWAYS

 • Ex: He is always complaining about his job. (เขาเสมอเรื่องงานของเขา)

แสดงการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใกล้

 • Ex: She is meeting her friend tomorrow. (เธอจะไปพบเพื่อนของเธอพรุ่งนี้)

4. สัญญาณการรู้จัก

ในประโยคมีคำต่อไปนี้:

 • Now: ตอนนี้
 • Right now
 • Listen!: ฟังสิ!
 • At the moment
 • At present
 • Look!: ดูสิ!
 • Watch out!: ระวัง!
 • Be quiet!: เงียบ!

หมายเหตุ: ไม่ใช้รูปแบบนี้กับคำกริยาที่แสดงถึงการรับรู้, ความรู้สึก เช่น: be, understand (เข้าใจ), know (รู้), like (ชอบ), want (ต้องการ), see (เห็น), hear (ได้ยิน), glance (แวบมอง), feel (รู้สึก), think (คิด), smell (กลิ่น), love (รัก), hate (เกลียด), realize (ตระหนัก), seem (ดูเหมือน), remember (จำได้), forget (ลืม), ฯลฯ

ใช้ปัจจุบันง่ายสำหรับกริยาเหล่านี้

III. ปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ – Present Perfect

1. คำนิยาม

ปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ (Present perfect tense) ใช้เพื่อแสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เริ่มต้นจากในอดีต ดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน และอาจจะต่อเนื่องไปในอนาคต

2. สูตรปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์

คำยืนยัน: S + have/has + V3/ed + O

Ex:

 • He has traveled to Japan. (เขาเดินทางไปญี่ปุ่นแล้ว)
 • They have watched the new movie. (พวกเขาดูหนังเรื่องใหม่แล้ว)

คำปฏิเสธ: S + have/has + not + V3/ed + O

Ex:

 • He hasn’t finished the report yet. (เขายังไม่เสร็จรายงาน)
 • They haven’t tried sushi. (พวกเขายังไม่ได้ลองซูชิ)

คำถาม: Have/has + S + V3/ed + O?

Ex:

 • Have you ever been to Paris? (คุณเคยไปปารีสไหม)
 • Has she called you recently? (เธอโทรหาคุณเร็วๆ นี้ไหม)

3. การใช้ปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์

แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นหรือไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่แน่นอนในอดีต

แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในอดีต

ใช้กับ since และ for

Since + เวลาเริ่มต้น (1995, I was young, this morning ฯลฯ) เมื่อใช้ since ผู้ฟังต้องคำนวณเวลาว่านานเท่าไหร่

For + ระยะเวลา (จากเวลาเริ่มต้นจนถึงตอนนี้) เมื่อใช้ for ผู้พูดต้องคำนวณเวลาว่านานเท่าไหร่

Ex:

 • He has lived in this city for over twenty years. (เขาอาศัยอยู่ในเมืองนี้มากว่ายี่สิบปี)Copy code
 • She has been studying English since she was a child. (เธอเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก)

4. สัญญาณการรู้จักปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์

ในประโยคมักจะมีคำต่อไปนี้:

 • Just, recently, lately: เร็วๆ นี้, ไม่นานมานี้
 • Already: แล้ว, before: เคย
 • Not yet: ยังไม่
 • Never, ever
 • Since, for
 • So far = until now = up to now: จนถึงตอนนี้
 • The best, the most: ที่สุด

IV. ปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ต่อเนื่อง – Present Perfect Continuous

1. คำนิยาม

ปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ต่อเนื่อง (Present perfect continuous tense) เป็นรูปแบบเวลาที่ใช้แสดงเหตุการณ์ที่เริ่มต้นในอดีตและยังคงดำเนินต่อไปในปัจจุบัน และอาจดำเนินต่อไปในอนาคต เหตุการณ์อาจจบลงแล้วแต่ผลกระทบยังคงอยู่ในปัจจุบัน

2. สูตรปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ต่อเนื่อง

คำยืนยัน: S + have/has + been + V_ing

 • Ex: He has been working on the project since this morning. (เขาได้ทำงานในโปรเจ็คตั้งแต่เช้านี้)

คำปฏิเสธ: S + have/has + not + been + V_ing

 • Ex: They haven’t been watching TV for the past hour. (พวกเขาไม่ได้ดูทีวีในชั่วโมงที่ผ่านมา)

คำถาม: Has/Have + S + been + V_ing?

 • Ex: Have you been waiting here long? (คุณรอที่นี่นานหรือยัง)

3. การใช้ปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ต่อเนื่อง

ใช้เพื่อเน้นความต่อเนื่องของการกระทำที่เริ่มต้นจากอดีตและยังดำเนินต่อไปในปัจจุบัน

 • Ex: I have been reading that book for three days. (ฉันได้อ่านหนังสือเล่มนั้นมาสามวันแล้ว)

แสดงการกระทำที่เพิ่งจบลงเพื่อเน้นผลกระทบหรือผลลัพธ์ของการกระทำนั้น

 • Ex: My hands are dirty because I have been gardening. (มือฉันสกปรกเพราะฉันได้ทำสวน)

4. สัญญาณการรู้จักปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ต่อเนื่อง

คำบ่งชี้:

 • All day, all week, all month: ทั้งวัน, ทั้งสัปดาห์, ทั้งเดือน
 • Since, for

V. อดีตง่าย – Simple Past

1. คำนิยาม อดีตง่าย (Past simple tense)

ใช้แสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงในอดีต

2. สูตรอดีตง่าย

ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา “to be”
คำยืนยัน S + V2/ed + O S + was/were + O
คำปฏิเสธ S + didn’t + V_inf + O S + was/were + not + O
คำถาม Did + S + V_inf + O? Was/were + S + O?
ตัวอย่างเช่น
 • He visited his grandparents last weekend. (เขาไปเยี่ยมปู่ย่าตายายเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา)
 • She didn’t watch the movie last night. (เธอไม่ได้ดูหนังเมื่อคืนนี้)
 • Did they enjoy the concert? (พวกเขาสนุกกับคอนเสิร์ตหรือไม่)
 • He was happy at the party. (เขามีความสุขในงานปาร์ตี้)
 • The park was not crowded on Monday. (สวนสาธารณะไม่แออัดในวันจันทร์)
 • Were you tired after the hike? (คุณเหนื่อยหลังจากการเดินป่าหรือไม่)

3. การใช้อดีตง่าย

แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นและจบลงในอดีต

 • Ex: Last summer, we traveled to Italy. (ฤดูร้อนที่ผ่านมา เราได้เดินทางไปอิตาลี)

แสดงนิสัยในอดีต

 • Ex: She often walked to school when she was a child. (เธอมักจะเดินไปโรงเรียนเมื่อเธอยังเป็นเด็ก)

แสดงลำดับการกระทำที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง

 • Ex: I woke up, took a shower, and ate breakfast. (ฉันตื่นนอน อาบน้ำ และกินอาหารเช้า)

ใช้ในประโยคเงื่อนไขประเภทที่ 2

 • Ex: If I had money, I would buy a new car. (ถ้าฉันมีเงิน ฉันจะซื้อรถใหม่)

4. สัญญาณการรู้จักอดีตง่าย

คำที่มักปรากฏ

 • Ago: เมื่อ…ที่ผ่านมา
 • In: ใน…
 • Yesterday: เมื่อวาน Last night/month…: เมื่อคืนที่ผ่านมา/เดือนที่แล้ว

VI. อดีตต่อเนื่อง – Past Continuous

1. คำนิยาม

อดีตต่อเนื่อง (Past continuous tense) ใช้แสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในระหว่างช่วงเวลาหนึ่งในอดีต

2. สูตรอดีตต่อเนื่อง

 • คำยืนยัน: S + was/were + V_ing + O

Ex: He was studying for his exams at 9 o’clock yesterday. (เขากำลังเตรียมตัวสำหรับการสอบเมื่อเวลา 9 นาฬิกาเมื่อวาน)

 • คำปฏิเสธ: S + was/were + not + V_ing + O

Ex: They weren’t playing football when it started to rain. (พวกเขาไม่ได้เล่นฟุตบอลเมื่อเริ่มมีฝนตก)

 • คำถาม: Was/were + S + V_ing + O?

Ex: Were you sleeping when I called? (คุณกำลังนอนหลับเมื่อฉันโทรหรือไม่)

3. การใช้อดีตต่อเนื่อง

 • แสดงการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต

Ex: She was cooking dinner at 6 o’clock yesterday evening. (เธอกำลังทำอาหารเย็นเมื่อเวลา 6 โมงเย็นเมื่อวาน)

 • แสดงการกระทำที่กำลังดำเนินอยู่ในอดีตเมื่อมีการกระทำอื่นเข้ามาขัดจังหวะ (การกระทำที่ขัดจังหวะมักจะใช้ในอดีตง่าย)

Ex: We were walking in the park when it began to rain. (เรากำลังเดินอยู่ในสวนเมื่อมันเริ่มตกฝน)

 • แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

Ex: While my sister was doing her homework, I was watching a movie. (ขณะที่พี่สาวของฉันกำลังทำการบ้าน, ฉันกำลังดูหนัง)

4. สัญญาณการรู้จักอดีตต่อเนื่อง

คำที่ใช้บ่งชี้:

 • At 5pm last Sunday
 • At this time yesterday
 • When/ while/ as
 • From 4pm to 9pm

VII. อดีตเสร็จสมบูรณ์ – Past Perfect

1. คำนิยาม

อดีตเสร็จสมบูรณ์ (Past perfect tense) ใช้แสดงการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนการกระทำอื่นในอดีต การกระทำที่เกิดขึ้นก่อนใช้อดีตเสร็จสมบูรณ์ และการกระทำที่เกิดขึ้นหลังใช้อดีตง่าย

2. สูตรอดีตเสร็จสมบูรณ์

 • คำยืนยัน: S + had + V3/ed + O

Ex: Before the show began, the audience had already taken their seats. (ก่อนที่การแสดงจะเริ่ม ผู้ชมได้นั่งที่ของพวกเขาเรียบร้อยแล้ว)

 • คำปฏิเสธ: S + had + not + V3/ed + O

Ex: Before the announcement was made, we had not reached a decision. (ก่อนที่จะมีการประกาศ เรายังไม่ได้ตัดสินใจ)

 • คำถาม: Had + S + V3/ed + O?

Ex: Had they completed the project before the deadline? (พวกเขาเสร็จสิ้นโปรเจ็คก่อนกำหนดเวลาหรือไม่)

3. การใช้อดีตเสร็จสมบูรณ์

 • แสดงการกระทำที่เสร็จสิ้นก่อนหนึ่งจุดเวลาในอดีต

Ex: By the time we arrived, the meeting had already ended. (ตอนที่เรามาถึง การประชุมได้จบลงแล้ว)

 • แสดงการกระทำหนึ่งเกิดขึ้นก่อนการกระทำอื่นในอดีต การกระทำที่เกิดขึ้นก่อนใช้อดีตเสร็จสมบูรณ์ – การกระทำที่เกิดขึ้นหลังใช้อดีตง่าย

Ex: After she had finished her homework, she went to bed. (หลังจากที่เธอทำการบ้านเสร็จ เธอไปนอน)

 • ใช้ในประโยคเงื่อนไขประเภทที่ 3

Ex: If it had not rained, we would have gone to the beach. (ถ้ามันไม่ได้ฝนตก เราคงไปทะเล)

4. สัญญาณการรู้จักอดีตเสร็จสมบูรณ์

คำที่ช่วยบ่งชี้:

 • By the time, prior to that time
 • As soon as, when
 • Before, after
 • Until then

VIII. อดีตเสร็จสมบูรณ์ต่อเนื่อง – Past Perfect Continuous

1. คำนิยาม

อดีตเสร็จสมบูรณ์ต่อเนื่อง (Past perfect continuous tense) ใช้แสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดก่อนการกระทำอื่นเกิดขึ้นในอดีตเช่นกัน

2. สูตรอดีตเสร็จสมบูรณ์ต่อเนื่อง

 • คำยืนยัน: S + had been + V_ing + O

Ex: Before the exam started, she had been reviewing her notes for hours. (ก่อนการสอบเริ่ม, เธอได้ทบทวนบันทึกเป็นชั่วโมง)

 • คำปฏิเสธ: S + had + not + been + V_ing + O

Ex: They hadn’t been waiting long when the bus finally arrived. (พวกเขาไม่ได้รอนานเมื่อรถบัสมาถึง)

 • คำถาม: Had + S + been + V_ing + O?

Ex: Had you been working on the project for a long time before it was cancelled? (คุณทำโปรเจกต์ไปนานก่อนที่มันจะถูกยกเลิกหรือไม่)

3. การใช้อดีตเสร็จสมบูรณ์ต่อเนื่อง

ใช้เน้นระยะเวลาของการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตและสิ้นสุดก่อนการกระทำอื่นในอดีต

Ex: She had been working at that company for five years before she got promoted. (เธอทำงานที่บริษัทนั้นมาห้าปีก่อนที่เธอจะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง)

4. สัญญาณการรู้จักอดีตเสร็จสมบูรณ์ต่อเนื่อง

คำที่ใช้บ่งชี้:

 • Before, after
 • Until then
 • Since, for

IX. อนาคตง่าย – Simple Future

1. คำนิยาม

อนาคตง่ายในภาษาอังกฤษ (Simple future tense) ใช้เมื่อไม่มีแผนหรือการตัดสินใจทำอะไรก่อนหน้าที่เราพูด ตัดสินใจทันทีที่เวลาพูด

2. สูตรอนาคตง่าย

 • คำยืนยัน: S + will/shall + V_inf + O

Ex: It looks like it will rain soon. (ดูเหมือนว่ามันจะฝนตกเร็วๆ นี้)

 • คำปฏิเสธ: S + will/shall + not + V_inf + O

Ex: I will not tolerate this behavior. (ฉันจะไม่ทนต่อพฤติกรรมนี้)

 • คำถาม: Will/shall + S + V_inf + O?

Ex: Will you join us for dinner? (คุณจะมาร่วมทานอาหารเย็นกับเราไหม)

3. การใช้อนาคตง่าย

 • แสดงคาดการณ์โดยไม่มีหลักฐาน

Ex: I guess I’ll go to bed early tonight. (ฉันคิดว่าฉันจะนอนเร็วคืนนี้)

 • แสดงการตัดสินใจขณะพูด

Ex: Oh, I forgot the book. I’ll go back and get it. (โอ้, ฉันลืมหนังสือ ฉันจะกลับไปเอามัน)

 • แสดงคำขอ, คำสัญญา, การขู่เข็ญ, ข้อเสนอ

Ex: I’ll help you with your project. (ฉันจะช่วยคุณกับโปรเจกต์ของคุณ)

 • ใช้ในเงื่อนไขประเภทที่ 1

Ex: If you see John, tell him I’ll call him. (ถ้าคุณเจอจอห์น บอกเขาว่าฉันจะโทรหาเขา)

4. สัญญาณการรู้จักอนาคตง่าย

คำที่ช่วยบ่งชี้:

 • Tomorrow: วันพรุ่งนี้
 • in + ช่วงเวลา
 • Next week/ month/ year: สัปดาห์หน้า/เดือน/ปี
 • 10 years from now: 10 ปีจากนี้

X. อนาคตต่อเนื่อง – Future Continuous

1. คำนิยาม

อนาคตต่อเนื่อง (Future continuous tense) ใช้แสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่จะกำลังดำเนินอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต

2 สูตรอนาคตต่อเนื่อง

 • คำยืนยัน: S + will/shall + be + V-ing

Ex: Tomorrow at this time, I will be flying to New York. (พรุ่งนี้ช่วงเวลานี้, ฉันจะกำลังบินไปนิวยอร์ก)

 • คำปฏิเสธ: S + will/shall + not + be + V-ing

Ex: They will not be attending the meeting tomorrow. (พวกเขาจะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมพรุ่งนี้)

 • คำถาม: Will/shall + S + be + V-ing?

Ex: Will you be using the car this evening? (คุณจะใช้รถในช่วงเย็นนี้หรือไม่)

3. การใช้อนาคตต่อเนื่อง

แสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคตหรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นและยืดเยื้อต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต

บางครั้งใช้แสดงการกระทำที่จะเกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการหรือตารางเวลา

Ex:

 • This time next week, I will be presenting our project to the board. (ช่วงเวลานี้สัปดาห์หน้า, ฉันจะกำลังนำเสนอโปรเจกต์ของเราให้กับกรรมการ)
 • By 10 o’clock, the concert will be starting. (ถึงเวลา 10 โมง, คอนเสิร์ตจะเริ่มขึ้น)

4. สัญญาณการรู้จักอนาคตต่อเนื่อง

คำที่ช่วยบ่งชี้:

 • Next year, next week
 • Next time, in the future
 • And soon

XI. อนาคตเสร็จสมบูรณ์ – Future Perfect

1. คำนิยาม

อนาคตเสร็จสมบูรณ์ (Future perfect tense) ใช้แสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่จะเสร็จสิ้นก่อนช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต

2. สูตรอนาคตเสร็จสมบูรณ์

 • คำยืนยัน: S + shall/will + have + V3/ed

Ex: By the end of the week, we will have completed the project. (ถึงสิ้นสัปดาห์นี้ เราจะเสร็จสิ้นโปรเจกต์)

 • คำปฏิเสธ: S + shall/will + NOT + have + V3/ed

Ex: By next month, they will not have finished the renovation. (ถึงเดือนหน้า, พวกเขาจะยังไม่เสร็จสิ้นการปรับปรุง)

 • คำถาม: Shall/Will + S + have + V3/ed?

Ex: By the time the meeting starts, will you have reviewed all the documents? (ภายในเวลาที่การประชุมเริ่มต้น, คุณจะได้ทบทวนเอกสารทั้งหมดหรือยัง)

→ Yes, I will / No, I won’t.

3. การใช้อนาคตเสร็จสมบูรณ์

แสดงการกระทำที่จะเสร็จสิ้นก่อนการกระทำอื่นในอนาคต

Ex:

 • By the time you arrive, I will have organized all the files. (ภายในเวลาที่คุณมาถึง, ฉันจะจัดระเบียบไฟล์ทั้งหมดแล้ว)
 • Before you wake up, I will have made breakfast. (ก่อนที่คุณตื่น, ฉันจะทำอาหารเช้าเสร็จสรรพ)

4. สัญญาณการรู้จักอนาคตเสร็จสมบูรณ์

คำที่ช่วยบ่งชี้:

 • By, before + ช่วงเวลาในอนาคต
 • By the time …
 • By the end of + ช่วงเวลาในอนาคต

XII. อนาคตเสร็จสมบูรณ์ต่อเนื่อง – Future Perfect Continuous

1. คำนิยาม

อนาคตเสร็จสมบูรณ์ต่อเนื่อง (Future perfect continuous tense) ใช้แสดงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและดำเนินต่อเนื่องจนถึงช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต

2. สูตรอนาคตเสร็จสมบูรณ์ต่อเนื่อง

 • คำยืนยัน: S + will/shall + have been + V_ing

Ex: By the end of this year, she will have been working at the company for five years. (ถึงสิ้นปีนี้ เธอจะได้ทำงานที่บริษัทนี้มาเป็นเวลาห้าปี)

 • คำปฏิเสธ: S + will not + have been + V_ing

Ex: By next week, we will not have been renovating the house for a month. (ถึงสัปดาห์หน้า เราจะไม่ได้ปรับปรุงบ้านมาเป็นเวลาหนึ่งเดือน)

 • คำถาม: Will/shall + S + have been + V_ing?

Ex: By the time she graduates, will she have been studying for four years? (เมื่อเธอจบการศึกษา เธอจะได้ศึกษามาเป็นเวลาสี่ปีหรือไม่)

3. การใช้อนาคตเสร็จสมบูรณ์ต่อเนื่อง

เน้นระยะเวลาของการกระทำที่จะเกิดขึ้นและดำเนินต่อเนื่องจนถึงช่วงเวลาหนึ่งในอนาคตและจะสิ้นสุดก่อนการกระทำอื่นในอนาคต

Ex: By the time we meet again, I will have been working on this project for over a year. (ภายในเวลาที่เราพบกันอีกครั้ง, ฉันจะได้ทำงานในโปรเจกต์นี้มาเกินหนึ่งปี)

4. สัญญาณการรู้จักอนาคตเสร็จสมบูรณ์ต่อเนื่อง

คำที่ช่วยบ่งชี้:

 • For + ระยะเวลา + by/ before + จุดเวลาในอนาคต
 • By the time
 • By then

XIII. แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ 12 กาลในภาษาอังกฤษ

Part 1: เลือก Tense ที่ถูกต้อง

 1. I ____ (go) to the park every day. (Present Simple)
 2. She ____ (study) for the exam right now. (Present Continuous)
 3. He ____ (finish) his homework yet. (Present Perfect)
 4. They ____ (live) in London for 5 years. (Present Perfect Continuous)
 5. What ____ (you do) tomorrow? (Future Simple)
 6. I ____ (be) at the beach later. (Future Continuous)
 7. She ____ (not see) him before. (Past Simple)
 8. They ____ (play) football when I arrived. (Past Continuous)
 9. He ____ (already finish) his work by the time I came. (Past Perfect)
 10. They ____ (not go) to the party because they were tired. (Past Perfect Continuous)

Part 2: เขียนประโยคให้สมบูรณ์

 1. I am going to the store. I ____ (buy) some milk. (Future Simple)
 2. She usually ____ (go) to bed at 10 pm. (Present Simple)
 3. They ____ (not play) video games very often. (Present Simple)
 4. He ____ (already eat) breakfast. (Present Perfect)
 5. We ____ (be) to the zoo last weekend. (Past Simple)
 6. She ____ (not finish) her homework yet. (Present Perfect)
 7. They ____ (play) in the park when it started to rain. (Past Continuous)
 8. He ____ (go) to the gym every day. (Present Simple)
 9. I ____ (not see) him for a long time. (Present Perfect)
 10. She ____ (be) very tired after work. (Past Simple)

เฉลย

Part 1:

 1. go
 2. is studying
 3. hasn’t finished
 4. have lived
 5. will you do
 6. will be
 7. didn’t see
 8. were playing
 9. had already finished
 10. hadn’t gone

Part 2:

 1. will buy
 2. goes
 3. don’t play
 4. has already eaten
 5. went
 6. hasn’t finished
 7. were playing
 8. goes
 9. haven’t seen
 10. was

หวังว่าบทความข้างต้นได้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับคำนิยามและการอธิบายเกี่ยวกับทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษของคุณ ถ้าคุณยังมีคำถามเกี่ยวกับเคล็ดลับในการจำทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ, อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นด้านล่างบทความนี้เพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือคุณ!

Rate this post
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

เนื้อหาหลัก

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...
Past Perfect tense

รูปแบบอดีตสมบูรณ์แบบ (Past Perfect tense) ในภาษาอังกฤษ

0
เคยไหมครับ? งงกับประโยคภาษาอังกฤษที่พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตสองเหตุการณ์ เกิดขึ้นก่อนหลังกันอย่างไร? วันนี้เรามีตัวช่วยที่จะปลดล็อกความลับของ "รูปแบบอดีตสมบูรณ์แบบ (Past Perfect tense)" มาไขข้อสงสัย เรียนรู้วิธีใช้ ฝึกฝนทักษะ ผ่านบทความสุดละเอียด พร้อมตัวอย่างประโยคมากมาย เตรียมพร้อมสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ! I. Past Perfect Tense คืออะไร? Past Perfect Tense ใช้เพื่อแสดงการกระทำที่เกิดขึ้นก่อนและเสร็จสมบูรณ์โดยสมบูรณ์ก่อนจุดเวลาเฉพาะในอดีต จุดเวลานี้อาจแสดงด้วยเวลาเฉพาะ (เช่น 8...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more