วลีเชื่อม (Relative clauses) – คำนิยาม, วิธีใช้ และการฝึกหัด

คุณกำลังพบปัญหากับวลีเชื่อม (Relative Clause) ในภาษาอังกฤษหรือไม่? ไม่ต้องกังวล, บทความนี้จะมอบความรู้ครบถ้วนเกี่ยวกับวลีเชื่อมให้คุณ, ตั้งแต่คำนิยาม, วิธีใช้ จนถึงการฝึกหัดพร้อมคำตอบ ไปติดตามกันเพื่อ “คล่องแคล่ว” ทักษะการใช้วลีเชื่อมในภาษาอังกฤษกันเลยนะคะ!

Relative Clause
Relative Clause

I. คำนามวลีเชื่อม (Relative clause) คืออะไร?

คำนามวลีเชื่อม (Relative clause) คือวลีขยายที่ใช้เชื่อมกับประโยคหลักผ่านคำสรรพนามเชื่อมหรือคำนามวลีเชื่อม เพื่อให้คำอธิบายหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำนามหรือสรรพนามนั้น โดยปกติจะตามหลังคำนามหรือสรรพนามเพื่อให้รายละเอียดหรือคำอธิบายเพิ่มเติม

ในประโยคหนึ่ง, ประธาน (S) และกรรม (O) จะเป็นคำสรรพนามหรือคำนาม ดังนั้นวลีขยายจะตามหลังประธานหรือกรรม

 • โครงสร้างประโยคที่มีวลีเชื่อมตามหลังประธาน:

S + (คำสรรพนามเชื่อม + S + V + O) + V + O

S + (คำสรรพนามเชื่อม/คำคุณศัพท์เชื่อม + V + O) + V + O

Ex: The woman who is singing on the stage is a famous singer. (ผู้หญิงที่กำลังร้องเพลงบนเวทีเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง)

 • โครงสร้างประโยคที่มีวลีเชื่อมตามหลังกรรม:

S + V + O + (คำสรรพนามเชื่อม + S + V + O)

S + V + O + (คำสรรพนามเชื่อม + V + O)

Ex: He gave me a book that changed my life. (เขาให้ฉันหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตฉัน)

II. ประเภทของคำที่ใช้ในวลีเชื่อม

ในความเป็นจริง, วลีเชื่อมมักใช้สองประเภทของคำคือคำสรรพนามเชื่อมและคำวิเศษณ์เชื่อม คำเหล่านี้คืออะไร? มาสำรวจรายละเอียดด้านล่างนี้กับ:

1. ประเภทของคำสรรพนามเชื่อม

 • Who: มักใช้เป็นประธาน, กรรม หรือแทนคำนามที่ชี้ถึงบุคคล

โครงสร้าง: …. N (person) + Who + V + O

Ex: The teacher who inspired me the most is Mr. Anderson, who has always encouraged us to pursue our dreams. (ครูที่ให้แรงบันดาลใจกับฉันมากที่สุดคือคุณแอนเดอร์สัน, ท่านเสมอมาให้กำลังใจเราให้ติดตามความฝันของเรา)

 • Whom: มักใช้เป็นกรรม หรือแทนคำนามที่ชี้ถึงบุคคล

โครงสร้าง: …. N (person) + Whom + V + O

Ex: The client with whom I had a meeting yesterday was very impressed with our proposal. (ลูกค้าที่ฉันมีการประชุมด้วยเมื่อวานรู้สึกประทับใจกับข้อเสนอของเรามาก)

 • Which: มักใช้เป็นประธาน, กรรม แทนคำนามที่ชี้ถึงสิ่งของ

โครงสร้าง: …. N (thing) + Which + V + O

หรือ …. N (thing) + Which + S + V
Ex: The project which we are working on is very challenging yet rewarding. (โปรเจกต์ที่เรากำลังทำอยู่นั้นท้าทายแต่ก็ให้รางวัลที่คุ้มค่า)
 • That: มักใช้เป็นประธาน, กรรม แทนทั้งคำนามชี้บุคคลและสิ่งของ (who, whom, which) อย่างไรก็ตาม, that จะไม่ใช้ในวลีเชื่อมไม่จำเพาะหรือหลังจากคำบุพบท

Ex: The book that I read last week has completely changed my perspective. (หนังสือที่ฉันอ่านสัปดาห์ที่แล้วได้เปลี่ยนมุมมองของฉันอย่างสิ้นเชิง)

 • Whose: ใช้แสดงความเป็นเจ้าของของบุคคลหรือสิ่งของ

โครงสร้าง: …. N (person, thing) + Whose + N + V

Ex: The scientist whose research has led to the breakthrough is now recognized worldwide. (นักวิทยาศาสตร์ที่งานวิจัยของเขานำไปสู่การทะลุผ่านได้รับการยอมรับทั่วโลกแล้ว)

ประเภทของคำสรรพนามเชื่อม
ประเภทของคำสรรพนามเชื่อม

2. ประเภทของคำวิเศษณ์เชื่อม

นอกจากคำสรรพนามเชื่อมแล้ว วลีเชื่อมยังมีคำวิเศษณ์เชื่อม รายละเอียดเป็นดังนี้:

 • Why: มักใช้สำหรับวลีเชื่อมที่ชี้ไปที่เหตุผล, ใช้แทน for that reason หรือ for the reason

โครงสร้าง: ….. N (reason) + Why + S + V …

Ex: The exact reason why the experiment failed remains unknown. (เหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้การทดลองล้มเหลวยังคงเป็นเรื่องที่ไม่ทราบ)

 • Where: ใช้แทนคำที่ชี้ถึงสถานที่, ใช้แทน there

โครงสร้าง: …. N (place) + Where + S + V (Where = ON / IN / AT + Which)

Ex: The café where we met for the first time has closed down. (คาเฟ่ที่เราพบกันครั้งแรกได้ปิดตัวลง)

 • When: ใช้แทนคำที่ชี้ถึงเวลา, ใช้แทน then

โครงสร้าง: …. N (time) + When + S + V … (When = ON / IN / AT + Which)

Ex: The moment when the winner was announced was unforgettable. (ช่วงเวลาที่ผู้ชนะถูกประกาศนั้นไม่อาจลืมเลือนได้)

III.ประเภทของวลีเชื่อม

วลีเชื่อมถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักคือวลีเชื่อมที่จำเพาะและวลีเชื่อมไม่จำเพาะ มาดูรายละเอียดกันเลยที่นี่

1. วลีเชื่อมที่จำเพาะ

วลีเชื่อมที่จำเพาะเป็นวลีเชื่อมที่มักใช้เพื่อระบุคำนามที่อยู่หน้ามัน ให้ความหมายเพิ่มเติมให้กับประโยค หากขาดวลีเชื่อมนี้ประโยคจะขาดความหมาย คำสรรพนามเชื่อมถูกใช้ในประโยควลีเชื่อมที่จำเพาะ

Ex:

 • The person who you saw at the cafe yesterday is my brother. (บุคคลที่คุณเห็นที่ร้านกาแฟเมื่อวานคือพี่ชายของฉัน)
 • The book that you lent me last week is very interesting. (หนังสือที่คุณยืมให้ฉันสัปดาห์ที่แล้วน่าสนใจมาก)

2. วลีเชื่อมไม่จำเพาะ

วลีเชื่อมไม่จำเพาะเป็นวลีเชื่อมที่ใช้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลหรือสิ่งของ แม้ไม่มีวลีเชื่อมนี้ ประโยคก็ยังสมบูรณ์

Ex:

 • My uncle, who lives in New York, is coming to visit us next month. (ลุงของฉัน, ที่อยู่นิวยอร์ก, จะมาเยี่ยมเราเดือนหน้า)
 • The concert, which was held last night, was a huge success. (คอนเสิร์ต, ที่จัดขึ้นเมื่อคืน, ประสบความสำเร็จอย่างมาก)
วลีเชื่อมไม่จำเพาะ
วลีเชื่อมไม่จำเพาะ

IV. การลดรูป Relative Clause (Reduced Relative clause)

ในประโยควลีเชื่อม ทั้งในภาษาพูดหรือภาษาเขียน คุณสามารถย่อประโยคได้ นี่คือวิธีการย่อวลีเชื่อมอย่างง่ายดายสำหรับการอ้างอิง

1. หากคำสรรพนามเชื่อมทำหน้าที่เป็นกรรม

สำหรับวลีเชื่อมที่ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค สามารถละคำสรรพนามเชื่อมได้ ถ้ามีคำบุพบทอยู่ก่อนคำสรรพนามเชื่อม ให้ย้ายคำบุพบทไปท้ายวลีเชื่อม

Ex: The movie that my sister really wanted to see was sold out. -> The movie my sister really wanted to see was sold out.

ในประโยคนี้, that ทำหน้าที่เป็นกรรมของ wanted to see, ดังนั้นสามารถละ that ได้

The project which we were assigned to last month is nearly complete. -> The project we were assigned to last month is nearly complete.

ในประโยคนี้, which ทำหน้าที่เป็นกรรมของ were assigned to ดังนั้นสามารถละ which ได้

2 หากคำสรรพนามเชื่อมทำหน้าที่เป็นประธาน

a. ย่อโดยการใช้ V-ing

สำหรับกรณีนี้ หากวลีเชื่อมเป็นประโยคปฏิบัติการ ให้ใช้ V-ing

Ex: The book that is lying on the table belongs to me. -> The book lying on the table belongs to me.

The students who are studying in the library are very focused. -> The students studying in the library are very focused.

b. ย่อโดยการใช้ V3/ed

หากวลีเชื่อมเป็นประโยคถูกกระทำ ให้ย่อเป็นรูป past participle (V3/ed)

Ex: The letter that was written by my grandfather is very touching. -> The letter written by my grandfather is very touching.

The painting which was donated to the museum is priceless. -> The painting donated to the museum is priceless.

c. ย่อโดยการใช้ to Verb

วลีเชื่อมย่อเป็น infinitive phrase (to-infinitive) เมื่ออยู่หลังคำอย่าง the first, the second, the last, the only หรือในรูปของการเปรียบเทียบ

Ex: She is the first person that needs to be informed. -> She is the first person to be informed.

The first cake that I attempted to bake was a disaster. -> The first cake to be attempted was a disaster.

This is the only method that is recommended for beginners. -> This is the only method to be recommended for beginners.

V. แบบฝึกหัด Relative Clause พร้อมเฉลย

วลีเชื่อมเป็นโครงสร้างที่มักสร้างความสับสนให้กับนักเรียน ดังนั้นอย่าลืมฝึกหัดด้วยการฝึกหัดวลีเชื่อมด้านล่างนี้นะ

แบบฝึกหัดที่ 1: เลือกคำสรรพนามที่เหมาะสมเพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์

 1. The man ____ I saw yesterday is my father. (A) who (B) whom (C) which (D) whose

 2. The book ____ I borrowed from the library is very interesting. (A) who (B) whom (C) which (D) whose

 3. The house ____ is on the corner is for sale. (A) who (B) whom (C) which (D) whose

 4. The people ____ live in this neighborhood are very friendly. (A) who (B) whom (C) which (D) whose

 5. The dog ____ bit me is very dangerous. (A) who (B) whom (C) which (D) whose

แบบฝึกหัดที่ 2: เขียนประโยคใหม่โดยใช้relative clauses

 1. This is the house. I was born in that house.
 2. The man is my father. He is talking to my sister.
 3. The book is very interesting. I borrowed the book from the library.
 4. The people are very friendly. They live in this neighborhood.
 5. The dog is very dangerous. It bit me.

คำตอบ:

บทที่ 1:

 1. A
 2. C
 3. C
 4. A
 5. A

บทที่ 2:

 1. This is the house where I was born.
 2. The man talking to my sister is my father.
 3. The book I borrowed from the library is very interesting.
 4. The people who live in this neighborhood are very friendly.
 5. The dog that bit me is very dangerous.

วลีเชื่อม (Relative Clause) เป็นส่วนสำคัญในภาษาอังกฤษ หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการใช้วลีเชื่อม อย่าลืมฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณสามารถใช้ทักษะนี้ได้อย่างชำนาญนะคะ!

Rate this post
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more