คำสรรพนามกรรม (Object Pronouns): นิยาม, ตัวอย่าง และวิธีการใช้

คุณเคยพบปัญหาในการแยกแยะและการใช้ Object Pronouns ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบนิยามที่ชัดเจน, บทบาท, ตำแหน่ง, วิธีการใช้ พร้อมกับแบบฝึกหัดเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจหัวข้อไวยากรณ์สำคัญนี้อย่างละเอียด มาสำรวจกันเลย!

Object Pronouns
Object Pronouns

I. Object Pronouns คืออะไร?

คำสรรพนามกรรม (Object Pronouns) ประกอบด้วย me, us, him, her, them หรือ whom. คำสรรพนามกรรมอ้างอิงถึงบุคคลหรือวัตถุที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำใดๆ โดยทั่วไปจะอยู่หลังกริยาหรือคำบุพบท

 • ตัวอย่าง: She cooked a wonderful dinner for us. I should help her clean up. (เธอทำอาหารเย็นที่ยอดเยี่ยมให้เรา ฉันควรช่วยเธอทำความสะอาด)

สำหรับแต่ละคำสรรพนามบุคคลในภาษาอังกฤษ เราจะมี Object Pronouns ที่ตรงกัน

คำสรรพนามบุคคล คำสรรพนามกรรม
I me
He him
She her
It it
You you
We us
They them

ดังนั้น, คำสรรพนามบุคคลจะเป็นหนึ่งใน 7 คำในภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสอดคล้องกับคำสรรพนามกรรม 7 คำนี้

คุณสามารถเรียนรู้วิธีจดจำ 7 คำสรรพนามกรรมเหล่านี้ได้จากเพลงต่อไปนี้! หมายเหตุเล็กน้อยคือ คำสรรพนามบุคคลและคำสรรพนามกรรมของ “it” และ “you” มีรูปแบบเหมือนกันทั้งสองประเภท!

หมายเหตุ: คำสรรพนามบุคคลที่เหลือเช่น (you, it, this, one, what) จะคงรูปแบบเดียวกันในทั้งสองประเภทของคำสรรพนาม

Object Pronouns คืออะไร?
Object Pronouns คืออะไร?

II. ตำแหน่งและหน้าที่ของ Object Pronouns

เช่นเดียวกับกรรมอื่นๆ, คำสรรพนามกรรมมีบทบาทในการเสริมความหมายให้กับประโยค คำสรรพนามกรรมอาจมีหลายประเภทเช่น กรรมตรง (direct object), กรรมอ้อม (indirect object), และกรรมของคำบุพบท (object of a preposition)

 • กรรมตรง

ผู้เรียนใช้กรรมตรงเมื่อมันเป็นวัตถุที่การกระทำมีผลกระทบโดยตรงต่อ โดยปกติแล้วกรรมตรงจะอยู่ต่อจากกริยาในประโยค

ตัวอย่าง:

 • She completed the report last night. (เธอทำรายงานเสร็จเมื่อคืนนี้)
 • Congratulations! We achieved our goal! (ขอแสดงความยินดี! เราได้บรรลุเป้าหมายของเราแล้ว!)
 • กรรมอ้อม

ผู้เรียนใช้กรรมอ้อมเมื่อมันไม่ใช่วัตถุที่การกระทำกระทบโดยตรง กรรมอ้อมโดยปกติจะอยู่หลังกริยาในประโยค

ตัวอย่าง:

 • He bought a lovely gift for his mother. (เขาซื้อของขวัญที่น่ารักให้แม่ของเขา)
 • คำสรรพนามกรรมของคำบุพบท

ผู้เรียนใช้คำสรรพนามกรรมของคำบุพบทเมื่อมันเป็นวัตถุที่คำบุพบทอ้างถึง

ตัวอย่าง:

 • Is this cake really just for her? (เค้กนี้จริงๆ แล้วเพื่อเธออย่างเดียวหรือ?)
 • The boy sitting next to her is my cousin. (เด็กชายที่นั่งข้างๆ เธอคือลูกพี่ลูกน้องของฉัน)
ตำแหน่งและหน้าที่ของ Object Pronouns
ตำแหน่งและหน้าที่ของ Object Pronouns

III. แบบฝึกหัดการใช้งาน

แบบฝึกหัดที่ 1: เติมคำสรรพนามวัตถุที่เหมาะสมลงในช่องว่าง

 1. I saw _______ at the park yesterday.
 2. The teacher gave _______ a homework assignment.
 3. She sent _______ a letter.
 4. We talked to _______ about the movie.
 5. He asked _______ if they wanted to go to the beach.

แบบฝึกหัดที่ 2: เลือกสรรพนามวัตถุที่เหมาะสมในวงเล็บเพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์

 1. (I/Me) want to go to the movies with you.
 2. Can you give (him/her) the book? không?)
 3. We saw (them) playing in the garden. 
 4. She told (us) about her trip to Europe. 
 5. He called (me) this morning.

คำตอบ:

แบบฝึกหัดที่ 1:

 1. her
 2. us
 3. him
 4. them
 5. them

แบบฝึกหัดที่ 2:

 1. I
 2. him/her
 3. them
 4. us
 5. me

คำสรรพนามกรรมเป็นส่วนสำคัญของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, มีบทบาทสำคัญในการสร้างประโยคที่สมบูรณ์และมีความหมายเต็มที่ หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับคำสรรพนามกรรมและวิธีการใช้พวกมันอย่างถูกต้องมากขึ้น ให้คุณฝึกฝนต่อไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ!

Rate this post
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more