วิธีการแยกแยะ Either or – Neither nor อย่างละเอียดในภาษาอังกฤษ

คุณกำลังพบปัญหาในการแยกแยะ Either or – Neither nor ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะช่วยคุณแก้ไขปัญหานั้น! เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้และการแยกแยะสองโครงสร้างนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามบทความนี้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณเลย!

Either or - Neither nor
Either or – Neither nor

I. ภาพรวมของ Either or ในภาษาอังกฤษ

ก่อนที่จะไปทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง Either or และ Neither nor ในภาษาอังกฤษ, ไปทำความรู้จักกับคำจำกัดความ, โครงสร้าง, และวิธีการใช้ของ Either or และ Neither nor กับ theieltscub กันเถอะ มาเริ่มจาก Either or กันก่อนนะ!

1. Either or คืออะไร?

Either…or แปลว่า “หรือ…หรือ” ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อพูดถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันกับสองวัตถุที่ถูกกล่าวถึงในประโยค

ตัวอย่าง:

 • Do you want either coffee or tea to start your day? (คุณต้องการกาแฟหรือชาเพื่อเริ่มต้นวันใหม่หรือไม่)
 • Either Mary or Jane will attend the afternoon meeting. (แมรี่หรือเจนจะเข้าร่วมการประชุมในช่วงบ่ายนี้)
Either or คืออะไร
Either or คืออะไร

2. โครงสร้างของ Either or ในภาษาอังกฤษ

เพื่อทราบวิธีการใช้ Either or อย่างถูกต้องในภาษาอังกฤษ, ควรจำโครงสร้างต่อไปนี้ไว้:

Either + คำนาม/ สรรพนาม + or + คำนาม/ สรรพนาม

Either N1 or N2 + V (กริยาต้องสอดคล้องกับ N2)…

ตัวอย่าง:

 • Either a cat or a dog usually sleeps on this sofa (หมาหรือแมวมักจะนอนบนโซฟานี้).
 • Either Sarah or her brother will handle the meeting today (Sarah หรือพี่ชายของเธอจะดูแลการประชุมวันนี้).

3. การใช้ Either or ในภาษาอังกฤษ

Either or วางที่ต้นประโยค: ใช้สำหรับประโยคยืนยัน, คำนามหรือประโยคที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคภาษาอังกฤษ ในกรณีนี้, กริยาจะถูกผันตามคำนามที่สอง (หลังจากคำว่า “or”).

ตัวอย่าง:

 • Either Tom or his wife cooks dinner tonight (Tom หรือภรรยาของเขาทำอาหารเย็นคืนนี้).
 • Either my father or my uncle owns that car (พ่อหรือลุงของฉันเป็นเจ้าของรถคันนั้น).

Either or วางที่กลางประโยค: ใช้สำหรับประโยคยืนยันในภาษาอังกฤษ, เพื่อเชื่อมต่อส่วนประกอบกัน. ตัวอย่าง:

 • She will eat either pasta or rice for lunch (เธอจะกินพาสต้าหรือข้าวในมื้อกลางวัน).
 • This cat is either playful or sleepy (แมวตัวนี้เล่นสนุกหรือง่วงนอน).

II. ภาพรวมของ Neither nor ในภาษาอังกฤษ

ต่อไป, เพื่อทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง Either or และ Neither nor อย่างถูกต้องในภาษาอังกฤษ, เรามาทำความเข้าใจถึงความหมาย, โครงสร้าง, และวิธีการใช้ของ Neither nor กัน!

1. Neither nor คืออะไร?

Neither…nor หมายถึง “ไม่… ก็ไม่”. Neither…nor ถูกใช้เมื่อต้องการปฏิเสธทั้งสองวัตถุที่ถูกกล่าวถึงในประโยค.

ตัวอย่าง:

 • He enjoys neither hiking nor swimming (เขาไม่ชอบทั้งเดินป่าและว่ายน้ำ).
 • This cake is neither sweet nor bitter (เค้กนี้ไม่หวานและไม่ขม).
Neither nor คืออะไร
Neither nor คืออะไร

2. โครงสร้างของ Neither nor ในภาษาอังกฤษ

เพื่อทราบวิธีการใช้ Neither nor อย่างถูกต้องในภาษาอังกฤษ, ควรจำโครงสร้างต่อไปนี้ไว้:

 • Neither N1 nor N2 + V
 • Neither + คำนาม/ สรรพนาม + Nor + คำนาม/ สรรพนาม

ตัวอย่าง:

 • My boss likes neither tea nor coffee (หัวหน้าของฉันไม่ชอบทั้งชาและกาแฟ).
 • Neither the manager nor his assistant is available today (ทั้งผู้จัดการและผู้ช่วยไม่ว่างวันนี้).

3. การใช้ Neither nor ในภาษาอังกฤษ

Neither nor วางที่ต้นประโยค: Neither nor มักใช้สำหรับประโยคปฏิเสธในภาษาอังกฤษ, หมายถึง “ไม่… ก็ไม่”. กริยาในประโยคจะถูกผันตามคำนามที่ 2 (หลังจากคำว่า “nor”).

ตัวอย่าง:

 • Neither my sister nor I am planning to go out tonight (ทั้งฉันและพี่สาวไม่มีแผนจะออกไปข้างนอกคืนนี้).
 • Neither the weather forecast nor the predictions were accurate (ทั้งพยากรณ์อากาศและการทำนายไม่แม่นยำ).

Neither nor วางที่กลางประโยค: Neither nor ใช้สำหรับประโยคปฏิเสธ, เพื่อเชื่อมต่อส่วนประกอบกัน.

ตัวอย่าง:

 • Neither the coach nor the players expect an easy match tomorrow (ทั้งโค้ชและผู้เล่นไม่คาดหวังว่าเกมพรุ่งนี้จะง่าย).
 • My friend enjoys food that contains neither gluten nor dairy (เพื่อนของฉันชอบอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของกลูเตนหรือนม).

III. เคล็ดลับในการแยกแยะ Either or – Neither Nor ในภาษาอังกฤษ

โปรดดูตารางความแตกต่าง Either or – Neither Nor โดยละเอียดด้านล่างทันทีเพื่อไม่ให้สับสนระหว่างสองวลีนี้:

การแยกแยะ Either or Neither nor
แยกตามโครงสร้าง ความหมายของ Either or เป็นการยืนยัน โครงสร้างนี้ใช้เพื่อยืนยันเกี่ยวกับหนึ่งในสองสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 • ตัวอย่าง: Either the manager or the assistant will finalize the report today. (ผู้จัดการหรือผู้ช่วยจะทำการสรุปรายงานในวันนี้)
ความหมายของ Neither nor เป็นการปฏิเสธ โครงสร้างนี้ในภาษาอังกฤษใช้เพื่อปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง

 • ตัวอย่าง: Neither the manager nor the assistant will finalize the report today. (ทั้งผู้จัดการและผู้ช่วยจะไม่ทำการสรุปรายงานในวันนี้)
แยกตามการใช้งาน Either or ใช้เมื่อมีการเลือกหนึ่งในสองตัวเลือกที่เป็นไปได้

 • ตัวอย่าง: Either Alex or Sam will lead the meeting tomorrow. (Alex หรือ Sam จะเป็นผู้นำการประชุมในวันพรุ่งนี้)
Neither nor ใช้เพื่อปฏิเสธทั้งสองตัวเลือกที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่เกิดขึ้น

 • ตัวอย่าง: Neither Alex nor Sam will lead the meeting tomorrow. (ทั้ง Alex และ Sam จะไม่เป็นผู้นำการประชุมในวันพรุ่งนี้)

IV. หมายเหตุบางประการเกี่ยวกับ Either or และ Neither nor

 1. เมื่อ Either or และ Neither nor ใช้เป็นประธานในประโยค

ถ้า Either or หรือ Neither nor ใช้เป็นประธานในประโยค กริยาจะถูกผันตามประธานที่สอง (หลังคำว่า or).

ตัวอย่าง:

 • Neither the coach nor the players expect an easy match tomorrow (ไม่ว่าจะเป็นโค้ชหรือนักเตะ ทุกคนไม่คาดหวังว่าเกมพรุ่งนี้จะง่าย).
 • Either my brother or I will handle the situation (ไม่ว่าจะเป็นพี่ชายของฉันหรือฉัน หนึ่งในเราจะจัดการกับสถานการณ์นี้).
 1. วิธีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง Either or และ Neither nor
 • โครงสร้าง 1: Neither…nor = Not either…or
 • โครงสร้าง 2: Neither…nor = and … not … either

ตัวอย่าง:

 • Neither Tom nor Harry passed the exam ➡ Not either Tom or Harry passed the exam (ทอมและแฮร์รี่ต่างก็ไม่ผ่านการสอบ).
 • Neither Tom nor Harry passed the exam ➡ Tom didn’t pass the exam, and Harry didn’t either (ทอมไม่ผ่านการสอบ และแฮร์รี่ก็เช่นกัน).
 1. เมื่อ Either และ Neither ใช้ตัวเดียว:

Neither ใช้เมื่อตัวเดียว: เมื่อ Neither ใช้ตัวเดียวจะหมายถึงความหมายที่เป็นลบ.

 • ตัวอย่าง: Neither candidate was qualified for the job = Both candidates were not qualified (ผู้สมัครทั้งสองไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับงานนี้).

Either ใช้เมื่อตัวเดียว: ในกรณีที่ Either ใช้ตัวเดียว ยังคงหมายถึงความหมายที่เป็นลบและ either หมายถึงหนึ่งในวัตถุที่ถูกกล่าวถึงในประโยค.

 • ตัวอย่าง: Either option is acceptable (ทางเลือกใดก็ได้เป็นที่ยอมรับ).
 1. Either or และ Neither nor ในประโยคแบบกลับกัน

โครงสร้างของ Neither nor ในประโยคแบบกลับกัน:

 • S1 + V(negative) … Neither/Nor + Auxiliary verb(positive) + S2

ตัวอย่าง: Mark didn’t go to the cinema yesterday. Neither did Paul (มาร์คไม่ไปโรงภาพยนตร์เมื่อวานนี้ พอลก็ไม่ไปเช่นกัน).

โครงสร้างของ Either or ในประโยคแบบกลับกัน:

 • S1 + V(negative) … S2 + Auxiliary verb(negative), either

ตัวอย่าง: Lisa didn’t finish her homework. Her sister didn’t, either (ลิซ่าไม่ทำการบ้านเสร็จ น้องสาวของเธอก็ไม่ทำเช่นกัน).

IV. แบบฝึกหัดการใช้ Either Or – Neither Nor

แบบฝึกหัดที่ 1: เลือกคำที่เหมาะสมเพื่อเติมประโยค

 1. You can have _____ tea _____ coffee.
 2. _____ John _____ his friends are going to the party tonight.
 3. I don’t like _____ chocolate _____ vanilla ice cream.
 4. _____ of them know the answer to the question.
 5. You can _____ sit down _____ stand up during the presentation.

แบบฝึกหัดที่ 2: เขียนประโยคใหม่โดยใช้ “either…or” หรือ “neither…nor”

 1. I don’t want to go to the movies or the park.
 2. She can speak English or French fluently.
 3. No one in my class is interested in history or science.
 4. You can choose a red shirt or a blue shirt.
 5. I don’t have time to study or watch TV tonight.
คำตอบ

บทที่ 1:

 1. either / or
 2. Neither / nor
 3. neither / nor
 4. Neither / nor
 5. either / or

บทที่ 2:

 1. I don’t want to go either to the movies or to the park.
 2. She can speak either English or French fluently.
 3. No one in my class is interested in either history or science.
 4. You can choose either a red shirt or a blue shirt.
 5. I don’t have time to either study or watch TV tonight.

ใช้เวลาเพียง 5 นาทีในการอ่านและทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ Either or – Neither nor ในภาษาอังกฤษ คุณจะเข้าใจหลักไวยากรณ์นี้ได้อย่างแน่นอน ขอให้คุณฝึกฝนอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถทำคะแนนสูงในการสอบภาษาอังกฤษจริง ๆ เช่น IELTS, TOEIC, การสอบขั้นต้นของรัฐบาลได้นะครับ!

Rate this post
Ellie
Ellie
ฉันชื่อเอลลี - นักรบ IELTS 6.5! ด้วยความรู้ว่าการเดินทางเพื่อพิชิต IELTS นั้นยากมาก ฉันจึงอยากแบ่งปันความรู้ เอกสาร และประสบการณ์อันมีค่าทั้งหมดของฉันกับทุกคนที่รักความฝันที่จะพิชิต IELTS มา "บดขยี้" IELTS ไปด้วยกัน!

รายการบทความ

บางทีคุณอาจสนใจ

ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษ

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

0
คุณกำลังประสบปัญหาในการใช้ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะเป็นคู่มือที่มีประโยชน์สำหรับคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคปฏิเสธที่พบบ่อยที่สุดพร้อมแบบฝึกหัดใช้งานเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาค้นพบกันเลย! I. ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคปฏิเสธ ภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามกับประโยคยืนยัน แสดงถึงการไม่มี ไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นความจริงของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง โครงสร้างประโยคปฏิเสธสร้างขึ้นโดยการใช้คำปฏิเสธ เช่น "not", "no", "never", "none", ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆ ในประโยค ตัวอย่างใหม่: My brother does not play...
ประโยคความซ้อน

ประโยคความซ้อนคืออะไร? มีประเภทของ Complex Sentence อะไรบ้าง?

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะมอบความรู้ที่ครบถ้วนเกี่ยวกับโครงสร้าง, วิธีการใช้, และประเภทของ Complex Sentence ที่พบบ่อย. การเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประโยคความซ้อนจะช่วยให้คุณสามารถแสดงออกภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น. I. ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษคืออะไร? ประโยคความซ้อนในภาษาอังกฤษ (Complex sentence) เป็นรูปแบบของประโยคที่มีมาตราอิสระหนึ่งหรือมากกว่า และมาตราที่ขึ้นตรงอย่างน้อยหนึ่งมาตรา. ซึ่งมาตราเหล่านี้ถูกรวมกันด้วยคำสันธานหรือมาตราข้อจำกัด. ในนั้น: มาตราอิสระคือมาตราที่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. มาตราที่ขึ้นตรงไม่สามารถยืนอยู่คนเดียวเป็นประโยคได้. ตัวอย่าง: If you study hard, you will pass...
Tense ทั้ง 12

Tense ทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษ: คำนิยาม, สูตร, และวิธีการใช้

0
เราจะบอกคุณสูตร, วิธีการใช้, และสัญญาณการรู้จักทั้ง 12 รูปแบบเวลาในภาษาอังกฤษที่ง่ายมากๆ ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณคว้าคะแนนสูงได้ในทุกการสอบภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และจำกัดความรู้ด้านไวยากรณ์นี้จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มคะแนนได้อย่างมากในการทดสอบจริง แล้วความรู้สุดยอดเหล่านั้นคืออะไร, มาดูรายละเอียดในบทความด้านล่างนี้กันเถอะ! I. ปัจจุบันง่าย – Simple Present Tense 1. คำนิยาม ปัจจุบันง่าย (Simple present tense) ใช้เพื่อแสดงความจริงที่ชัดเจนหรือการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ตามประเพณี, กิจวัตรประจำวัน, หรือความสามารถ 2. สูตรปัจจุบันง่าย ประเภทประโยค สำหรับกริยาทั่วไป สำหรับกริยา "to...
If Clause Type 0

ประโยค If Clause Type 0 (Zero conditional): สูตร, การใช้งาน, แบบฝึกหัด

0
คุณกำลังศึกษาเกี่ยวกับ If Clause Type 0 - หนึ่งในโครงสร้างประโยคเงื่อนไขที่สำคัญในภาษาอังกฤษ? บทความนี้จะให้ความรู้เต็มรูปแบบเกี่ยวกับโครงสร้าง, การใช้งาน และแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ If Clause Type 0 เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างชำนาญในการสื่อสารและการเขียน มาติดตามกันเลย! I. ประโยค If Clause Type 0 คืออะไร? If Clause Type...
Past Perfect Continuous

เรียนรู้รายละเอียด Past Perfect Continuous Tense ในภาษาอังกฤษ

0
คุณกำลังพบปัญหาในการใช้ Past Perfect Continuous ในภาษาอังกฤษหรือไม่? บทความนี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับรูปแบบนี้ ตั้งแต่คำนิยาม โครงสร้าง วิธีการใช้ สัญญาณในการตรวจสอบ ไปจนถึงตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้งานได้ มาค้นพบกันเลยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณ! I. Past Perfect Continuous คืออะไร? Past Perfect Continuous เป็นรูปเวลาหนึ่งในภาษาอังกฤษที่ใช้แสดงถึงการกระทำที่เริ่มต้นในอดีต ดำเนินต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งและสิ้นสุดลงในช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ตัวอย่างการใช้ Past Perfect Continuous: I...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

โพสต์ใหม่

10+ โครงสร้างประโยคปฏิเสธภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไป

Grammar
Read more