ข้อกำหนดการใช้งาน

ส่วนนี้กำหนดเงื่อนไขการใช้งานสำหรับเว็บไซต์ Theietlsclub.com การเข้าถึงเว็บไซต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์แสดงว่าผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

I. ความเป็นเจ้าของ

Theietlsclub.com และฝ่ายอื่นๆ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า โลโก้ และป้ายกำกับที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ ห้ามใช้เครื่องหมายและเครื่องหมายการค้าที่แสดงบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Theietlsclub.com หรือฝ่ายที่เป็นเจ้าของ เนื้อหาที่ให้ไว้ใน Theietlsclub.com ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้แก้ไข คัดลอก หรือบันทึกในหน่วยความจำอิเล็กทรอนิกส์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือสาธารณะใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Theietlsclub.com

II. ไม่รับประกัน

การสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้รับการวิจัยอย่างละเอียดและใช้ความระมัดระวังสูงสุด ข้อมูลและเอกสาร รวมถึงข้อความ รูปภาพ หรือลิงก์จะถูกจัดเตรียมไว้ให้กับลูกค้าตามที่เป็นอยู่ Theietlsclub.com ไม่รับประกันการไม่ละเมิด ความปลอดภัย ความถูกต้อง และความครบถ้วนของเอกสาร ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Theietlsclub.com จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหา

III. อีเมล

Theietlsclub.com ไม่รับประกันว่าข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปยัง Theietlsclub.com ผ่านทางอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัย และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้พบหากพวกเขาส่งอีเมลไปที่ Theietlsclub.com หรือผลที่ตามมาที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้

IV. การสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต

เนื่องจากธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตระหว่างการใช้งาน การทำธุรกรรมอาจถูกขัดจังหวะ สัญญาณสูญหาย การส่งข้อมูลล่าช้า หรือสัญญาณไม่ถูกต้อง Theietlsclub.com จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการทำงานและอุปกรณ์สื่อสารที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Theietlsclub.com

V. การปรับ

ในบางครั้ง เราจะมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยแจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ Theietlsclub.com